Nová kniha: Štěpánka BORÝSKOVÁ a kol., Fotografické obrazy cestovatelů přelomu 19. a 20. století

Nově vyšlo: Österreichische Archive: Geschichte und Gegenwart

Nová kniha: Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století

Nová kniha: K. Řeháček, Jménem národa a pro národ! České školství v národnostně smíšených oblastech jihozápadu Čech v letech 1880–1945

TRANS FINES NOSTROS. Svědectví polonik, hungarik a slovacik z fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Zámrsku