Za kulturou v Liberci

Doprovodný program přístupný účastníkům zdarma při předložení konferenční vizitky. Od úterý 25. dubna do pátku 28. dubna mohou účastníci zdarma navštívit následující objekty v Liberci a Jablonci nad Nisou:

Severočeské muzeum v Liberci

Masarykova 11, Liberec

www.muzeumlb.cz

Otevírací doba: út – ne 9.00–17.00, st otevřeno do 18.00

STÁLÉ EXPOZICE

 1. Užité umění
 2. Příroda Liberecka
 3. Mechanické hudební automaty
 4. Umělecký plakát
 5. Muzejní park – dendrologická expozice

VÝSTAVY

 1. „Indre Stulgaite Kriukiene & Remigijus Kriukas – Lov ohně“

Manželé Remigijus Kriukas a Indre Stulgaite Kriukiene patří k významným sklářským umělcům nejenom v současné Litvě, kde tvoří a pracují od roku 2000 ve společném studiu uměleckého skla Glasremis, ale rovněž v evropském kontextu. Jejich objekty z barevného a čirého skla zaujmou působivou kombinací originálně pojatých technik hutního tvarování, broušení, řezání a leštění a rovněž odvážným pojetím, umocňujícím krásu tohoto křehkého materiálu.

 1. „Canis pictus“ Pes na historické fotografii 1839–1918

Výstava představuje přes stovku jedinečných originálů fotografií z celého světa a dalších artefaktů, ilustrujících souběžný vývoj kynologie a fotografických technik v období od doby vzniku fotografie do konce 1. světové války.

 1. „Jan Červinka – svět velehor očima horolezce”

Výstava fotografií, věnovaná historii československého expedičního lezení, představí okouzlující fotografie horolezců a nedotčené přírody velehor.

Oblastní galerie Liberec

Masarykova 723/14, Liberec

www.ogl.cz

Otevírací doba: út – ne 10.00–17.00, čt otevřeno do 19.00

STÁLÉ EXPOZICE

 1. České umění 20. století
 2. Francouzské malířství 19. století
 3. Německé a rakouské malířství 19. století
 4. Nizozemské malířství 16.–18. století

VÝSTAVY

 1. Nespatříte hada

Josef Čapek, František Hrubín, Jan Skácel, Miloslav Kabeláč. Výstava představuje vzájemné vztahy děl těchto umělců prostřednictvím multimediální instalace, obsahující Čapkovy pastely a kresby, Hrubínovy a Skácelovy verše včetně jejich mluvené podoby i hudebního provedení Kabeláčovy skladby a v konfrontaci se současnými dětskými kresbami.

 1. František Tkadlík (1786–1840)

Monografická výstava Františka Tkadlíka představuje v reprezentativním průřezu jeho obrazové i kresebné dílo, a to od portrétní tvorby k historickým plátnům a náboženské malbě.

 1. Písmo v obraze

Experimentální poezie, typografie a ostatní směry pracující s písmem v obraze představují zajímavé práce. Na nevelkém konvolutu děl lze demonstrovat nebývalou šíři způsobů, jak s písmem a znaky ve výtvarném umění pracovat. Sbírkovou výstavu, která představuje práce Jiřího Koláře, Ladislava Nováka, Dalibora Chatrného, Jiřího Balcara a dalších, doplní jako host Josef Honys, jenž byl v 60. letech Kolářovým a Novákovým souputníkem, ale dnes patří mezi málo známé autory.

 1. Anna Hulačová / Přestávky mezi směnami

Výstava představuje část děl, která byla autorkou vytvořena pro finále Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016. Nová série soch rozvíjí charakteristické rysy tvorby Hulačové jako je kombinace dvourozměrného a trojrozměrného zobrazení a využívání nesochařských materiálů jako je těsto nebo včelí plástve.

 1. Richard Loskot / Základní výzkum

Výstava finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého Richarda Loskota vychází z jeho dlouhodobého zájmu o efemérní momenty ve společnosti, které zpracovává technizující cestou týkající se lidského bytí.

Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou

www.msb-jablonec.cz

Otevírací doba: út – ne 9.00–17.00

STÁLÉ EXPOZICE

 1. Nekonečný příběh bižuterie

Expozice prezentuje vývoj jablonecké bižuterie od jejího zrození po současnost.

 1. Čarovná zahrada – České sklo sedmi století

Čarovná zahrada – vždyť co jiného je skleněný předmět, než květina, která vyraší, metamorfuje se do poupěte a pak rozkvete do krásy (každá do své specifické), rozdává radost, tiší bolest… Francouzské zahradě přitom odpovídá i základní rozvržení prostoru – hlavní trasa s dominantami (zvon, fontána, tavená plastika) a vedlejší cestičky a zákoutí.

Po předchozí domluvě je možno ve čtvrtek nebo v pátek po skončení konference navštívit Státní okresní archiv Liberec a Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou.