Ubytování

Ubytování účastníků konference bude zajištěno ve WELLNESS HOTELU BABYLON v Liberci převážně ve dvoulůžkových pokojích. Cena za ubytování včetně snídaně a parkování je jednotná ve výši 980,- Kč vč. DPH osoba/noc. V ceně ubytování jsou volné vstupy do vybraných zábavních středisek Centra Babylon. Podrobnosti naleznete na www.hotelbabylon.cz

Ubytování a cestovné hradí vysílající organizace. Ubytování bude uhrazeno na místě.

Závazně přihlášeného účastníka může zastoupit náhradník. Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací a účasstník hradí taktéž stornopoplatek za ubytování.

ADRESA HOTELU:

Wellness hotel Babylon

Nitranská 1, 460 12 Liberec

GPS:
50.7602464N, 15.0526056E

KONTAKTNÍ OSOBY:

PhDr. LENKA MATUŠÍKOVÁ, organizační garant, tel. 974 847 825; e-mail: lenka.matusikova@nacr.cz

PhDr. Helena Klímová, tel. 233 326 755; e-mail: helena.klimova@nacr.cz

hotel