čtvrtek

Čtvrtek 27. dubna

 8.30–9.00 Prezence účastníků

 9.00–11.00

Konferenční salonek 1

Sekce 1: Německá okupační správa v letech 1938–1945

Moderátor: Marek Poloncarz (Státní oblastní archiv v Litoměřicích)

Eduard Mikušek (Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem): Kurt Oberdorffer. archivář ve vedení Sudetské župy

Zdeněk Kravar (Zemský archiv v Opavě): Případ Zippelius. Vzestup a pád opavského vládního prezidenta

Lada Kosmálová (Státní okresní archiv Teplice): Příspěvek k personálnímu obsazení úřadu teplického landráta

Bohumila Tinzová (Státní okresní archiv Jeseník): Sochař Engelbert Kaps, starosta Supíkovic v době okupace

Michal Rádl (Státní okresní archiv Česká Lípa): Poslední německý starosta České Lípy Josef Thurner

Konferenční salonek 4

Sekce 2: Vydavatelská spolupráce paměťových institucí

Řada archivů vstupuje na pole vydavatelských aktivit a stále častěji se objevují případy spolupráce s dalšími paměťovými institucemi. Zajímavým příkladem je institucionální spolupráce při vydávání sborníku Fontes Nissae. Jaké jsou možnosti spolupráce? Které modely se osvědčují, a které nikoliv? Formou kulatého stolu budou představeny vybrané vydavatelské projekty.

Moderátor: Jaroslav Pažout (Katedra historie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita Liberec)

Diskutující: Radana Červená (Archiv města Brna), Ivo Habán (Národní památkový ústav, ú. o. p. Liberec), Michaela Hrubá (Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), Marek Lašťovka (Archiv hlavního města Prahy)

Kongresový sál

Sekce 3 Vzdělávání

Archivnictví je možno studovat na několika vysokých školách v České republice. V této sekci otevřeme panelovou diskusi mezi pedagogy a zástupci archivů. Dokáže náš vzdělávací systém připravit kvalitní absolventy pro uplatnění v archivní praxi?

Moderátor: Jan Mareš (Státní okresní archiv Louny)

Diskutující: Stanislav Bárta (Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně), Klára Woitschová (Katedra pomocných věd historických a archivního studia, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), Tomáš Černušák (Moravský zemský archiv v Brně), Lucyna Harc (Uniwersytet Wrocławski), Jan Němec (Státní okresní archiv Děčín), Jitka Rychlíková (Státní oblastní archiv v Zámrsku)

 11.00–11.30 Přestávka na kávu

11.30–12.30

Kongresový sál

Prezentace výsledků jednání jednotlivých sekcí

Moderátor: Petr Kolín

Závěrečné slovo

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!

Kompletní program konference ke stažení ZDE