Informace k příjezdu do hotelu Babylon

Prijezd_Babylon Příjezd k hotelu Babylon Hotel je situován přímo u silnice I/35 – průtah městem Liberec. Ve směru od Turnova (Prahy, Hradce Králové) se sjíždí na exitu „Liberec centrum – Aréna“. Po sjezdu z „dálnice“ je hotel a vjezd do hotelové garáže přímo proti Vám. Křižovatku projedete rovně. V opačném směru od Děčína se sjíždí na prvním… Continue Reading