Úspěch Evy Havlíkové na CSVK Historie 2018

Rádi bychom se s Vámi podělili o úspěch naší drahé členky výboru Bc. Evy Havlíkové, která uspěla na Celostátní studentské vědecké konferenci „Historie 2018“ minulý týden v Praze. Nejen, že bude její příspěvek o Jmenování a intronizaci královéhradeckých biskupů v 17. a 18. století otištěn v tradičním sborníku, ale její práce byla oceněna i výborem Sdružení historiků ČR v rámci Ceny Josefa Šusty. Evče blahopřejeme a jsme na ni náležitě pyšní.

CSVK

Setkání zástupců studentských historických spolků

Ve dnech 13. –15. dubna 2018 se na půdě Filozofické fakulty UHK uskutečnilo Setkání zástupců studentských historických spolků, jež pořádali kolegové ze Studentského historického klubu UHK. HSS ČAS zde zastupovaly Andrea Jaklová a Lucie Havlíčková, které si také připravily prezentaci činnosti sekce. Během víkendu jsme navázali nové kontakty, inspirovali se akcemi ostatních spolků a vzájemně si vyměnili zkušenosti související se studentskou spolkovou činností.
Těšíme se na další setkání!Setkání zástupců studentských historických spolků

Pozvánka na exkurzi do Žďáru nad Sázavou

Hradecká studentská sekce ČAS srdečně zve na exkurzi do Žďáru nad Sázavou, která se uskuteční 24. dubna 2018. Společně navštívíme žďárský okresní archiv, kde v současnosti působí náš emeritní předseda Mgr. Martin Janda, a Zámek Žďár nad Sázavou s Muzeem Nové generace. V případě příznivého počasí se podíváme i na Zelenou horu, památku zapsanou na seznamu UNESCO.

Na exkurzi pojedeme autobusem z Terminálu hromadné dopravy, kde se setkáme v 5:15. Plánovaný návrat do Hradce Králové je ve 20:25.
 
Zájemce prosíme o potvrzení účasti na e-mail hsscas@seznam.cz do 16. dubna 2018.
Plakát Žďár