II. Seznamovák archivářů

V úterý 16. října se v Hnízdě snů uskutečnil II. Seznamovák archivářů. Večer byl zahájen druhým originálním archivářským minimuzikálem „Kterak se Lotranda učila býti archivářem“, který se zaměřil na slasti a strasti zkouškových období. Hlavním bodem programu bylo pasování prváků a jejich slavnostní přijetí mezi archiváře. Studenti prvních ročníků museli mimo jiné přísahat, že budou svědomitě plnit své studijní povinnosti a docházet na všechny povinné semináře. Po pasování byli všichni přítomní rozděleni do pěti týmů a změřili své síly ve vědomostní hře Riskuj!, kterou byl ukončen oficiální program a pak již následovala volná zábava.II. Seznamovák archivářů

II. Seznamovák archivářů

Více fotografií si můžete prohlédnout na našem facebooku.

Noc vědců

V pátek 5. října se na půdě Univerzity Hradec Králové uskutečnila Noc vědců na téma 100 let české vědy. Členky naší sekce si připravily pro děti i dospělé několik úkolů z heraldiky, sfragistiky, numismatiky a paleografie. Účast byla opravdu velká a nás těší, že především děti plnily všechny úkoly s velkým nadšením.

Noc vědců

Více fotografií si můžete prohlédnout na našem facebooku.

Pozvánka na II. Seznamovák archivářů

Zveme všechny studenty a vyučující Katedry pomocných věd historických a archivnictví FF UHK na Seznamovák archivářů, který se uskuteční v úterý 16. října od 17:00 hod.   v restauraci Hnízdo snů. Těšit se můžete například na druhý archivářský minimuzikál a spoustu dalšího.

seznamovák

 

Dvoudenní exkurze do Kutné Hory

Ve dnech 14. a 15. září jsme se společně s kolegy z Pražské studentské sekce ČAS vydali poznávat královské horní město Kutná Hora. Exkurzi jsme zahájili návštěvou místního SOkA, kde jsme si mimo jiné prohlédli exemplář horního zákoníku Ius regale montanorum nebo vlastnoruční podpis Mikuláše Dačického z Heslova. Odpoledne nás čekala prohlídka Českého muzea stříbra v Hrádku, v rámci které jsme i „sfárali“ do dolu sv. Jiří. Den jsme zakončili návštěvou chrámu sv. Barbory a večerním posezením.
Druhý den nás čekala prohlídka Vlašského dvora, procházka historickým centrem města a na závěr jsme si prohlédli chrám Nanebevzetí Panny Marie a kostnici v Sedlci. Na vlakovém nádraží jsme se pak rozloučili s pražskými kolegy a plni zážitků se vydali na zpáteční cestu domů.

Exkurze do Kutné Hory

Exkurze do Kutné Hory

Více fotografií si můžete prohlédnout na našem facebooku nebo na facebooku PSS ČAS.