Březnové exkurze s HSS ČAS

Na úterý 15. března jsme pro Vás připravili exkurzi do Biskupské knihovny a rezidence. Vyrazíme společně, sraz je ve 12:40 před FF UHK.

Více informací na pozvánce: exkurze do Biskupské knihovny a rezidence

Další exkurze se uskuteční 24. března do Státního oblastního archivu v Zámrsku, kde působí náš emeritní předseda Michal Severa. Sraz je na vlakovém nádraží v 7:45.

pozvánka: exkurze do Zámrsku

Docentka Němečková oceněná medailí „Za zásluhy o české archivnictví“

Na návrh Hradecké studentské sekce ČAS byla paní docentce Věře Němečkové, vedoucí Katedry pomocných věd historických a archivnictví, udělena medaile „Za zásluhy o české archivnictví“. Medaili přijala během slavnostního ceremoniáluf_23.JPG dne 23. června 2015. Docentka Věra Němečková získala toto ocenění za svoje celoživotní působení v oboru pomocných věd historických, a to zejména v oboru numismatiky. Od roku 1995 působí jako vysokoškolská pedagožka na půdě nynější Filozofické fakulty. V roce 2005 se významně zasloužila o vznik archivního školství v Hradci Králové, kdy se podílela na založení samostatné Katedry pomocných věd historických a archivnictví. I během svého pedagogického působení se stále věnuje numismatice a vydala dvě monografie: Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic. Peníze posledních Přemyslovců a počátky české grošové měny (vydáno v roce 2006 společně s Josefem Sejbalem) a v roce 2008 vyšla monografie Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938-1947. O české měnové reformě 1945. Za svojí existence katedra vychovala stovky archivářů, kteří působili i působí ve všech kulturních institucích v České republice.

Mezinárodní den archivů, 9. června

Oslavme společně Mezinárodní den archivů

Navštivte archivy, které si připravili program v rámci MDA.
Nabídku akcí archivů naleznete na http://denarchivu.cz/

logo-MDA

 

 

 

 

 

 

 


Mezinárodní den archivů
připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost. Archivy zvou všechny zájemce ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií. Mezinárodní den archivů se v České republice nese pod heslem „Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností“. (zdroj: denarchivu.cz)