Mezisemestrální posezení

V úterý 13. února jsme uspořádali v Hnízdě snů Mezisemestrální posezení s podtitulem „Archiváři, nezlob se!“. Na úvod setkání jsme si zahráli známou hru „Jméno, město“, ovšem upravenou na archivářské poměry. Klasické kolonky nahradily kolonky jako „Ortsnamen“, „Pojem z PVH/dějiny správy“, „Edice“ nebo „Evropské historické státní útvary (do roku 1945)“. Následovala volná zábava, při které někteří využili možnosti hrát deskové hry.
Mezisemestrální posezení

Pozvánky na únorové akce HSS ČAS

Hradecká studentská sekce ČAS Vás srdečně zve na své únorové akce. Čeká nás:

Mezisemestrální posezení – 13. 2. 2018 od 17:00 hod. v Hnízdě snů
Po povedeném podzimním „Seznamováku archivářů“ jsme pro Vás naplánovali další neformálně laděný společenský večer! Přijďte s námi oslavit konec zimního semestru a přivítat semestr letní – budeme si povídat, sdělovat si všechny možné dojmy, hrát deskové hry (kdo nechce, nemusí) a především tmelit náš archivářský kolektiv.

Valná hromada HSS ČAS – 21. 2. 2018 od 14:00 hod. na FF v učebně B10
Zveme všechny členy i zájemce o členství v HSS ČAS na Valnou hromadu HSS ČAS. Společně shrneme činnost sekce za uplynulý rok 2017, nastíníme, co se bude dít v roce 2018 a také zvolíme výbor a revizní komisi pro letošní rok. Též bude možnost zaplatit členské příspěvky na rok 2018.

Přednáška „Jmenování a intronizace královéhradeckých biskupů
v 17. a 18. století“ – 27. 2. 2018 od 17:00 hod. na FF v učebně B3
Přednášku prosloví Bc. Eva Havlíková, studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studia archivnictví. Téma přednášky vychází z její bakalářské práce, která byla oceněna Cenou děkanky FF za nejlepší bakalářskou práci obhájenou v roce 2017.

PF 2018

Hradecká studentská sekce České archivní společnosti přeje všem krásné Vánoce a úspěšný rok 2018.

PF HSS

Exkurze do Rychnova nad Kněžnou

V úterý 28. 11. 2017 jsme se vydali na exkurzi do Rychnova nad Kněžnou. Dopoledne jsme navštívili místní Státní okresní archiv, kde jsme ve velmi přátelském duchu diskutovali s archiváři a následně si prohlédli zajímavé archiválie i prostory archivu. Odpoledne nás pak čekala ještě prohlídka interiérů Kolowratského zámku a kostela Nejsvětější Trojice s kaplí Pražského Jezulátka a Loretou.Exkurze Rychnov
Exkurze Rychnov

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie si můžete prohlédnou na našem facebooku.

Seznamovák archivářů

Dne 31. 10. 2017 se ve sklepení Na Hradě uskutečnil Seznamovák archivářů, kam se přišli bavit jak studenti, tak akademičtí pracovníci katedry. Na programu byl muzikál „Kterak se Lotrando učil archivářem“, který sklidil velký úspěch. Následovalo pasování prváků bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů, při němž tajemník katedry PVH a archivnictví doc. Petr Grulich slavnostně přijal studenty mezi archiváře, a to ve jménu sv. Vavřince a Dalimila, patronů archivářů. Posledním bodem oficiálního programu se stal kvíz, jehož otázky se týkaly nejen historie a archivnictví, ale také naší univerzity a města Hradce Králové. Každý účastník kvízu si odnesl nějakou odměnu. Do pozdních hodin pak trvala volná zábava.

Seznamovák archivářůSeznamovák archivářů

Další fotografie si můžete prohlédnout na našem facebooku.

Záznam muzikálu „Kterak se Lotrando učil archivářem“ můžete zhlédnout na YouTube.