Pozvánka na besedu s dr. Zdeňkem Doskočilem

Hradecká studentská sekce ČAS, Politologický klub FF UHK a Studentský historický klub UHK srdečně zvou na besedu s dr. Zdeňkem Doskočilem na téma
Politik do každého počasí?“ o názorových přemetech Gustava Husáka v roce 1968.
Beseda se uskuteční 27. listopadu 2018 od 17:00 na Filozofické fakultě UHK v učebně B7.

Politik do každého počasí?

Exkurze do „hradních“ archivů

V pondělí 22. října jsme vyrazili na exkurzi na Pražský hrad, kde nás čekala prohlídka „hradních“ archivů. Nejprve jsme navštívili Archiv Pražského hradu, kde jsme se mimo jiné dozvěděli, co všechno je potřeba zařídit, když se archiválie zapůjčuje na výstavu, a jak se pak samotná archiválie instaluje do vitríny. Na konci prohlídky se všech (rekordních) 25 účastníků exkurze zapsalo do místní pamětní knihy.
Po krátké pauze jsme se vydali do Archivu Kanceláře prezidenta republiky. V místním depozitáři jsme si prohlédli československé Řády Bílého lva a Řád Klementa Gottwalda, ale také písemnosti s vlastnoručními podpisy T. G. Masaryka, E. Beneše nebo britské královny Alžběty II. Archiváři si pro nás dále připravili dokumenty vztahující se k Emilu Háchovi a fotografie Václava Havla.
Potom se již někteří účastníci vraceli domů, část se vydala na výstavu Doteky státnosti a „hrstka statečných“ se vydala s kolegou Markem Linhartem z PSS ČAS objevovat Nový svět.

Exkurze do Prahy

Více fotografií si můžete prohlédnout na našem facebooku.

II. Seznamovák archivářů

V úterý 16. října se v Hnízdě snů uskutečnil II. Seznamovák archivářů. Večer byl zahájen druhým originálním archivářským minimuzikálem „Kterak se Lotranda učila býti archivářem“, který se zaměřil na slasti a strasti zkouškových období. Hlavním bodem programu bylo pasování prváků a jejich slavnostní přijetí mezi archiváře. Studenti prvních ročníků museli mimo jiné přísahat, že budou svědomitě plnit své studijní povinnosti a docházet na všechny povinné semináře. Po pasování byli všichni přítomní rozděleni do pěti týmů a změřili své síly ve vědomostní hře Riskuj!, kterou byl ukončen oficiální program a pak již následovala volná zábava.II. Seznamovák archivářů

II. Seznamovák archivářů

Více fotografií si můžete prohlédnout na našem facebooku.

Noc vědců

V pátek 5. října se na půdě Univerzity Hradec Králové uskutečnila Noc vědců na téma 100 let české vědy. Členky naší sekce si připravily pro děti i dospělé několik úkolů z heraldiky, sfragistiky, numismatiky a paleografie. Účast byla opravdu velká a nás těší, že především děti plnily všechny úkoly s velkým nadšením.

Noc vědců

Více fotografií si můžete prohlédnout na našem facebooku.