Jak se stát členem?

ČAS přivítá každého zájemce, který projeví zájem o členství v širokém společenství archivářů a příznivců v oblasti archivnictví a pomocných věd historických. Zájemce, který bude chtít přispívat svou činností k naplňování jednotlivých cílů ČAS i k dalšímu rozvoji archivní komunity.

Pro tyto účely má ČAS stanoveny různé druhy členství:

  • Řádné členství – členem se může stát každá fyzická osoba. Člen požívá všechna práva a výhody vyplývající z členství v ČAS. Výše ročního členského příspěvku je 300 Kč, pro studenty a osoby pobírající starobní důchod je výše příspěvku pouze 150 Kč.
  • Přispívající členství – členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která hodlá finančně podporovat činnost Ještědské pobočky. Nejde o plnoprávné členství v ČAS, přispívající člen nemůže volit a nemůže být volen do orgánů ČAS. Podrobnější informace o přihlášení.
  • Kolektivní členství – členem se může stát každá právnická osoba se sídlem v České republice s výjimkou jakéhokoli archivu. Nejde o plnoprávné členství v ČAS, kolektivní člen nemůže být volen do orgánů ČAS. Výše ročního členského příspěvku je 2 000 Kč.
  • Čestné členství – členem se stává fyzická osoba, která je na návrh výboru schválena valnou hromadou ČAS. Čestný člen požívá všechna práva a výhody vyplývající z členství v ČAS. Tyto osoby neplatí členské příspěvky a dostávají zdarma všechny tiskoviny ČAS.

Uchazeč o členství musí vyplnit přihlášku (pro řádné nebo kolektivní členy), kterou projeví souhlas se stanovami ČAS. Po odevzdání jednateli ČAS se stává členem ČAS.

 

Úhradu ročního členského příspěvku lze provést

  • zaplacením hotovosti na valné hromadě ČAS
  • bankovním převodem na účet ČAS (č. 2900390189/2010), přičemž do zprávy pro příjemce je nutné uvést účel platby

Pro více informací, prosím, kontakujte jednatele ČAS na e-mailu cesarch@cesarch.cz.

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2