Vyznamenaní archiváři

Uvedeny jsou osoby, kterým byly uděleny medaile Za zásluhy o české archivnictví z rukou ministra vnitra. Poprvé byly medaile předány v roce 2006. Udělují se žijícím osobám (státním občanům ČR i cizím státním příslušníkům), které se zasloužily o české archivnictví tím, že např.:

  • dosáhly vynikajících výsledků v řízení českých archivů,
  • výrazně přispěly svou vědeckou, odbornou a publikační činností ke zvýšení úrovně českého archivnictví,
  • podstatným způsobem přispěly k mezinárodní spolupráci v archivnictví a k vybudování pozitivního obrazu českého archivnictví v zahraničí,
  • projevily osobní odvahu a iniciativu při záchraně vzácných archiválií při živelní pohromě.

 

2006

PhDr. Miloslav Bělohlávek (in memoriam)
PhDr. Karel Beránek
Martine de Boisdeffre
Françoise Bosman
PhDr. Dagmar Culková
PhDr. Eliška Čáňová
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
PhDr. František Hoffmann, CSc.
PhDr. František Holec, CSc.
Bořivoj Indra, prom. ped.
Prof. dr. Walter Jaroschka
PhDr. Josef Kollmann
Květoslava Kulířová
PhDr. Eduard Mikšušek
PhDr. Jana Pražáková
Prof. dr. Hermann Rumschöttel
PhDr. Jindřich Růžižčka, CSc.
PhDr. Zdeněk Šamberger, CSc.
PhDr. Tomáš Šimek
JUDr. Václav Šolle, CSc.
Jiří Záloha, prom. hist.

2007

Karel Čáslavský
Dr. Martin Dallmeier
prof. PhDr. Jan Janák, CSc.
PhDr. Tomáš Kalina
PhDr. Emil Kordiovský
PhDr. Miloslav Košťál
Albín Kuthan
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
JUDr. Václav Lukáš
Raisa Machatková, prom. hist.
PhDr. Ing. Ivan Martinovský
PhDr. Jindřich Obršlík
PhDr. Jan Pelant, CSc.
PhDr. Hana Příleská
PhDr. Oldřich Sládek, CSc.
PhDr. Jindřich Tomas
J. E. Miloslav kardinál Vlk, dr. h. c.
PhDr. František Zřídkaveselý
PhDr. Vácslav Babička
Ing. Petr Benda
JUDr. Miluše Čepeláková
Ing. Jaromír Černý
Ing. Pavel Goš
Ing. Jaroslav Hrbek
Ing. Jaroslav Kabriel
Ing. arch. Marian Kolařík
Karel Novotný, prom. hist.
Karel Sedláček
PhDr. Kateřina Smutná
doc. Ing. arch. Karel Tuza, CSc.
Patrik Tuza
Ing. arch. Petr Uhlíř
Ing. Milan Valčák
Ing. Josef Velíšek
Mgr. Josef Vodička
Ing. Vladimír Zeman

2008

Mgr. Lydia Baštecká
PhDr. Peter Draškaba
Svatava Drtinová, prom. hist.
prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.
Adolf Kalný, prom. hist.
PhDr. Peter Kartous, CSc.
PhDr. Veronika Nováková
Vladimír Opěla, prom. ped., prom. chem.
PhDr. Jiří Pulec
Mgr. Marie Répásová
Jaroslav Šilar, prom. hist.
Ivan Šťovíček, prom. hist., CSc.
doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc.
Mgr. Marie Vojtíšková
Petr Zimmermann, prom. hist.

2009

PhDr. Ladislav Baletka
Karol Bílek, prom. hist.
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
PhDr. Vladimír Bystrický, CSc.
PhDr. Jaroslav Douša
PhDr. Vojtěch Fejlek
PhDr. Květoslava Haubertová
PhDr. Karel Chobot
Mgr. Zdenka Kociánová
Vladimír Petrovič Kozlov
PhDr. Alena Nosková
Mgr. Danuše Perutková
VMR MUDr. Jan Petřík
Mgr. Zuzana Pivcová
PhDr. Václav Podaný
plk. Ing. Mojmír Sklenovský
PhDr. Milan Skřivánek
Václav Sluka, prom. hist.
doc. PhDr. Bohumír Smutný, Ph.D.
PhDr. Josef Žabka

2010

PhDr. Marie Bisingerová
doc. PhDr. Vojtěch Cekota, CSc.
prom. hist. Ladislav Dušek, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Flodr, DrSc.
PhDr. Eva Gregorovičová
JUDr. Václav Henych
PhDr. Jaroslava Hoffmannová
PhDr. Vladimíra Hradecká
PhDr. Josef Maršál
PhDr. Lenka Matušíková
HR Hon. Prof. dr. Lorenz Mikoletzky
PhDr. Bohumír Roedl
PhDr. Vladimír Růžek
Mgr. Daša Seberová
PhDr. Jindřich Schwippel
PhDr. Vladimír Spáčil
Mgr. Marie Stupková
PhDr. Eva Šmilauerová, CSc.
PhDr. Ivan Štarha
PhDr. Alena Šubrtová, CSc.
Prof. dr. Hartmut Weber
JUDr. Pavel Zářecký

2011

JUDr. Oldřich Černý
PhDr. Věra Helešicová
PhDr. Jan Hozák
Mgr. Vladimír Kaláb
PhDr. Květoslava Kocourková
PhDr. Ludmila Kubátová
Mgr. Frantšišek Martinek
Mgr. Věra Mašková
Mgr. Vlasta Měšťánková
PhDr. Helena Nováčková
PhDr. Jiří Novotný, CSc., Ph.D.
PhDr. Eva Procházková
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
Oldřich Šeda, prom. hist.
Jitka Šejharová
Mgr. Alexandra Špiritová
PhDr. Jaroslav Vrbata
PhDr. Karel Waska
Dr. Jürgen Rainer Wolf
PhDr. Milada Wurmová, CSc.
PhDr. Marie Zaoralová
Jiří Života, prom. ped.

2012

PhDr. Jitka Balatková
PhDr. Pavel Balcárek
Věra Beránková, prom. hist.
Ing. Jozef Hanus, Ph.D.
PhDr. Růžena Hlušičková, CSc.
Dipl. Ing. Georg A. Kraus
Mgr. Anna Kubíková
PhDr. Alena Pazderová
PhDr. Stanislav Polák
PhDr. Blažena Przybylová
Dr. Miloslav Rechcígl, Jr.
PhDr. Helena Smíšková
PhDr. Věra Steinbachová
Dr. Alina Strížencová
PhDr. Mária Španková
PhDr. Vladimír Waage
PhDr. Eva Wasková

2013

Jean-Pierre Defrance
doc. Ivan Galamboš
PhDr. Jindřich Francek
Ing. Martin Hankovec
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Mgr. Josef Hora,
Věra Janíková, prom. hist.
Ing. Bernhard Mayr
PhDr. Marta Medková
Mgr. Ladislava Nohovcová
Prof. dr. Giuseppe Pansini
PhDr. Zdeněk Pousta
prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc.
Jan Řezníček, prom. hist.
Karel Schwarzenberg
Jitka Solská
PhDr. Alena Šimánková
Vladimír Štroblík
PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.
dipl. Ing. Mag. Vlasta Valeš
Dr. Stefano Vitali
Dr. Hubert Wajs
plk. v. z. Mgr. Josef Žikeš

2014

Dr. Phil. Thomas Aigner
Mgr. Zdena Benešová
Mgr. Miloš Garkisch
Jana Kalserová
Doc. PhDr. Jaroslav Kašpar, CSc.
David Archibald Leitch
Mgr. Zuzana Miškovská
PhDr. Ivo Navrátil
Stanislava Nováková
PhDr. Eva Růžková
Doc. PhDr. Marie Ryantová
Vlasta Šimková
Mgr. Jan Šimonek
Pavel Šrámek
PhDr. Jarmila Štěrbová
Mgr. Miroslava Šuchmová
Odile Welfelé
PhDr. František Žifčák

2015

Alena André
Hon. Prof. Dr. Leopold Auer
Doc. Ing. Michal Ďurovič, Dr.
PhDr. Libuše Fiedlerová
PhDr. Jiří Hanzal
Mag. Dr. Karl Heinz, MAS
Mgr. Petr Hubka
Dr. Herbert Hutterer
Prom. hist. Alena Jirásková
PhDr. Hana Jordánková
PhDr. Jiřina Juněcová
JUDr. Josef Juza
Dr. Gerhart Marckhgott
Christine Martinez
Doc. PhDr. Věra Němečková
Mgr. Jana Nováková
RSDr. Jozef Petráš
Dr. Helmut Teufel
Doc. Dr. Vladimir Žumer

2016

PhDr. Július Baláž, CSc.
Mgr. Petr Beran
Mgr. Ivana Bernášková
Ladislava Doláková
Dott. Orsola Gori
Ing. Jaroslav Havelka
Mgr. Hana Chocholoušková
Ing. Miroslav Karas
Ing. Jan Kolář
PhDr. Stanislava Kovářová
Stanislav Lapčík
Dott. Rosalia Manno Tolu
PhDr. Dagmar Roháčková
Mag. Zdislava Röhsner
Mgr. Antonín Slavíček
PhDr. Alena Slavníková
Miloslav Sovadina
Mgr. Marie Tarantová
PaedDr. Irena Veverková
Mgr. Ivan Víšek

2017

PhDr. Emilie Benešová
PhDr. Jiří Čoupek
Dvorní rada Dr. Michael Göbl
PhDr. Helena Klímová
Dr. Hana Krajewska
PhDr. Renata Krejčí
PhDr. Jiří Křesťan, CSc.
Mgr. Ivo Łaborewicz
PhDr. Zdeněk Martínek, CSc.
PhDr. Jaroslava Mendelová
Ing. Hana Paulusová
Ing. Blanka Řeháková
Mgr. Marie Šatochinová
Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2