Vyznamenaní archiváři

Uvedeny jsou osoby, kterým byly uděleny medaile Za zásluhy o české archivnictví z rukou ministra vnitra. Poprvé byly medaile předány v roce 2006. Udělují se žijícím osobám (státním občanům ČR i cizím státním příslušníkům), které se zasloužily o české archivnictví tím, že např.:

  • dosáhly vynikajících výsledků v řízení českých archivů,
  • výrazně přispěly svou vědeckou, odbornou a publikační činností ke zvýšení úrovně českého archivnictví,
  • podstatným způsobem přispěly k mezinárodní spolupráci v archivnictví a k vybudování pozitivního obrazu českého archivnictví v zahraničí,
  • projevily osobní odvahu a iniciativu při záchraně vzácných archiválií při živelní pohromě.

 

2006

PhDr. Miloslav Bělohlávek (in memoriam)
PhDr. Karel Beránek
Martine de Boisdeffre
Françoise Bosman
PhDr. Dagmar Culková
PhDr. Eliška Čáňová
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
PhDr. František Hoffmann, CSc.
PhDr. František Holec, CSc.
Bořivoj Indra, prom. ped.
Prof. dr. Walter Jaroschka
PhDr. Josef Kollmann
Květoslava Kulířová
PhDr. Eduard Mikšušek
PhDr. Jana Pražáková
Prof. dr. Hermann Rumschöttel
PhDr. Jindřich Růžižčka, CSc.
PhDr. Zdeněk Šamberger, CSc.
PhDr. Tomáš Šimek
JUDr. Václav Šolle, CSc.
Jiří Záloha, prom. hist.

2007

Karel Čáslavský
Dr. Martin Dallmeier
prof. PhDr. Jan Janák, CSc.
PhDr. Tomáš Kalina
PhDr. Emil Kordiovský
PhDr. Miloslav Košťál
Albín Kuthan
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
JUDr. Václav Lukáš
Raisa Machatková, prom. hist.
PhDr. Ing. Ivan Martinovský
PhDr. Jindřich Obršlík
PhDr. Jan Pelant, CSc.
PhDr. Hana Příleská
PhDr. Oldřich Sládek, CSc.
PhDr. Jindřich Tomas
J. E. Miloslav kardinál Vlk, dr. h. c.
PhDr. František Zřídkaveselý
PhDr. Vácslav Babička
Ing. Petr Benda
JUDr. Miluše Čepeláková
Ing. Jaromír Černý
Ing. Pavel Goš
Ing. Jaroslav Hrbek
Ing. Jaroslav Kabriel
Ing. arch. Marian Kolařík
Karel Novotný, prom. hist.
Karel Sedláček
PhDr. Kateřina Smutná
doc. Ing. arch. Karel Tuza, CSc.
Patrik Tuza
Ing. arch. Petr Uhlíř
Ing. Milan Valčák
Ing. Josef Velíšek
Mgr. Josef Vodička
Ing. Vladimír Zeman

2008

Mgr. Lydia Baštecká
PhDr. Peter Draškaba
Svatava Drtinová, prom. hist.
prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.
Adolf Kalný, prom. hist.
PhDr. Peter Kartous, CSc.
PhDr. Veronika Nováková
Vladimír Opěla, prom. ped., prom. chem.
PhDr. Jiří Pulec
Mgr. Marie Répásová
Jaroslav Šilar, prom. hist.
Ivan Šťovíček, prom. hist., CSc.
doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc.
Mgr. Marie Vojtíšková
Petr Zimmermann, prom. hist.

2009

PhDr. Ladislav Baletka
Karol Bílek, prom. hist.
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
PhDr. Vladimír Bystrický, CSc.
PhDr. Jaroslav Douša
PhDr. Vojtěch Fejlek
PhDr. Květoslava Haubertová
PhDr. Karel Chobot
Mgr. Zdenka Kociánová
Vladimír Petrovič Kozlov
PhDr. Alena Nosková
Mgr. Danuše Perutková
VMR MUDr. Jan Petřík
Mgr. Zuzana Pivcová
PhDr. Václav Podaný
plk. Ing. Mojmír Sklenovský
PhDr. Milan Skřivánek
Václav Sluka, prom. hist.
doc. PhDr. Bohumír Smutný, Ph.D.
PhDr. Josef Žabka

2010

PhDr. Marie Bisingerová
doc. PhDr. Vojtěch Cekota, CSc.
prom. hist. Ladislav Dušek, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Flodr, DrSc.
PhDr. Eva Gregorovičová
JUDr. Václav Henych
PhDr. Jaroslava Hoffmannová
PhDr. Vladimíra Hradecká
PhDr. Josef Maršál
PhDr. Lenka Matušíková
HR Hon. Prof. dr. Lorenz Mikoletzky
PhDr. Bohumír Roedl
PhDr. Vladimír Růžek
Mgr. Daša Seberová
PhDr. Jindřich Schwippel
PhDr. Vladimír Spáčil
Mgr. Marie Stupková
PhDr. Eva Šmilauerová, CSc.
PhDr. Ivan Štarha
PhDr. Alena Šubrtová, CSc.
Prof. dr. Hartmut Weber
JUDr. Pavel Zářecký

2011

JUDr. Oldřich Černý
PhDr. Věra Helešicová
PhDr. Jan Hozák
Mgr. Vladimír Kaláb
PhDr. Květoslava Kocourková
PhDr. Ludmila Kubátová
Mgr. Frantšišek Martinek
Mgr. Věra Mašková
Mgr. Vlasta Měšťánková
PhDr. Helena Nováčková
PhDr. Jiří Novotný, CSc., Ph.D.
PhDr. Eva Procházková
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
Oldřich Šeda, prom. hist.
Jitka Šejharová
Mgr. Alexandra Špiritová
PhDr. Jaroslav Vrbata
PhDr. Karel Waska
Dr. Jürgen Rainer Wolf
PhDr. Milada Wurmová, CSc.
PhDr. Marie Zaoralová
Jiří Života, prom. ped.

2012

PhDr. Jitka Balatková
PhDr. Pavel Balcárek
Věra Beránková, prom. hist.
Ing. Jozef Hanus, Ph.D.
PhDr. Růžena Hlušičková, CSc.
Dipl. Ing. Georg A. Kraus
Mgr. Anna Kubíková
PhDr. Alena Pazderová
PhDr. Stanislav Polák
PhDr. Blažena Przybylová
Dr. Miloslav Rechcígl, Jr.
PhDr. Helena Smíšková
PhDr. Věra Steinbachová
Dr. Alina Strížencová
PhDr. Mária Španková
PhDr. Vladimír Waage
PhDr. Eva Wasková

2013

Jean-Pierre Defrance
doc. Ivan Galamboš
PhDr. Jindřich Francek
Ing. Martin Hankovec
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Mgr. Josef Hora,
Věra Janíková, prom. hist.
Ing. Bernhard Mayr
PhDr. Marta Medková
Mgr. Ladislava Nohovcová
Prof. dr. Giuseppe Pansini
PhDr. Zdeněk Pousta
prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc.
Jan Řezníček, prom. hist.
Karel Schwarzenberg
Jitka Solská
PhDr. Alena Šimánková
Vladimír Štroblík
PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.
dipl. Ing. Mag. Vlasta Valeš
Dr. Stefano Vitali
Dr. Hubert Wajs
plk. v. z. Mgr. Josef Žikeš

2014

Dr. Phil. Thomas Aigner
Mgr. Zdena Benešová
Mgr. Miloš Garkisch
Jana Kalserová
Doc. PhDr. Jaroslav Kašpar, CSc.
David Archibald Leitch
Mgr. Zuzana Miškovská
PhDr. Ivo Navrátil
Stanislava Nováková
PhDr. Eva Růžková
Doc. PhDr. Marie Ryantová
Vlasta Šimková
Mgr. Jan Šimonek
Pavel Šrámek
PhDr. Jarmila Štěrbová
Mgr. Miroslava Šuchmová
Odile Welfelé
PhDr. František Žifčák

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2