Nově vyšlo: Nové číslo v řadě Documenta Pragensia Supplementa: Radnice, rynek a tržiště. Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech

Documenta Pragensia Supplementa VIII Radnice, rynek a tržiště  Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech Sestavili Kateřina Jíšová a Jan…Více

Continue reading "Nově vyšlo: Nové číslo v řadě Documenta Pragensia Supplementa: Radnice, rynek a tržiště. Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech"