Archiv Blogu

Zemřel významný český historik a čestný člen ČAS, profesor Josef Petráň

Historik Josef Petráň (23. 8. 1930 Ouběnice – 3. 12. 2017 Ouběnice) spojil svoji profesní kariéru s Univerzitou Karlovou, na níž působil od 60. let nejen jako pedagog, ale po sametové revoluci i jako prorektor (pro sociální zabezpečení studentů). Oborově

Označeno v Novinky, Slide

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vydal ( a distribuuje) pro Česko-německou komisi historiků

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vydal ( a distribuuje) pro Česko-německou komisi historiků Paměť-expozice-ukládání: Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu Editoři: Dušan Kováč, Miloš Řezník, Martin Schulze Wessel Cena 180,- Kč, ISBN: 978-80-87782-73-6 Paměť-expozice-ukládání: (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Z herečky archivářkou. Lída Vlášková třídí zaprášené divadelní texty

https://pardubice.rozhlas.cz/z-herecky-archivarkou-lida-vlaskova-tridi-zaprasene-divadelni-texty-6443520

Označeno v Novinky

AHMP připravil ručně psanou listinu pro uložení do makovice věže Staroměstské radnice

Restaurátorka Archivu hlavního města Prahy připravila ručně psanou listinu pro uložení do makovice věže Staroměstské radnice. Listina je napsána na ručním papíru z Velkých Losin kaligrafickým perem. Více o rekonstrukci věže čtěte zde.

Označeno v Novinky

Brněnská pobočka ČAS zve na 15. archivní čtvrtek

Brněnská pobočka ČAS zve na 15. archivní čtvrtek, tentokrát na téma Základní pravidla pro zpracování archiválií a jejich uvádění do archivní praxe. Promluví PhDr. Zdeněk Martínek ze SOkA Pelhřimov a Mgr. Michaela Zemánková ze SOkA Vyškov. 7. prosince v 15:50–18:00,

Označeno v Novinky, Slide

Spuštěna encyklopedie města Uherské Hradiště

Dne 28. 11. 2017 ve 13 hodin byla slavnostně spuštěna elektronická encyklopedie města Uherské Hradiště, na jejíž přípravě se podílel také Státní okresní archiv Uherské Hradiště. Všem zájemcům je přístupná online na adrese encyklopedie.

Označeno v Novinky

Národní archiv uspořádal pro své původce z ústředních úřadů seminář na žhavá témata – GDPR a NSESSS

GDPR (evropské nařízení k osobním údajům) a NSESSS (národní standard k elektronickým systémům spisové služby) — strašáci na poli spisové služby Národní archiv připravil pro zástupce ústředních orgánů státní správy, kde vykonává předarchivní péči, diskuzní seminář na aktuální témata týkající

Označeno v Novinky

Oznámení hromadné změny e-mailových adres v rámci SOA v Zámrsku

K 1. 12. 2017 bude v rámci celého Státního oblastního archivu v Zámrsku sjednocena mailová doména. Nová doména za zavináčem ponese název ahapa.cz (tj. „archivy Hradecka a Pardubicka“). V této souvislosti: dojde ke změně všech stávajících mailových adres, budou zřízeny

Označeno v Novinky

Pojďte se Science Café objevovat historii starých tisků!

Hostem prosincového (12. prosince, 19:00 – 21:00) #sciencecafe v Praze bude PhDr. KAMIL BOLDAN z odboru Historických a hudebních fondů Národní knihovny ČR. Badatelé doby národního obrození i mnozí knihovědci 20. století dlouho tvrdili, že knihtisk byl do našich zemí

Označeno v Novinky

Návrh kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Návrh kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Senátoři obdrželi seznam nominací na tři místa v Radě Ústavu pro studium totalitních režimů. Česká archivní společnost opět navrhuje a podporuje svoji dlouholetou aktivní členku, vedoucí Oddělení foto-, fono-, kinodokumentů

Označeno v Novinky, Slide

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2