Archiv Blogu

ABS vypisuje VŘ na pozici archivář“ v Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada – archivář v Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů v Archivu bezpečnostních složek Vedoucí služebního úřadu ředitelka Archivu bezpečnostních složek jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.

Označeno v Novinky

Národní archiv zdigitalizoval zvukové a filmové archiválie z procesu „Slánský“

Národní archiv zdigitalizoval zvukové a filmové archiválie zachycující proces se „spikleneckým centrem Rudolfa Slánského“ nalezené v březnu 2018 v Panenských Břežanech. Na tiskové konferenci 21. 11. 2018 v 10:00 bude popsána digitalizace filmových a zvukových materiálů a postup Národního archivu.

Označeno v Novinky

Zemřela prof. Zdeňka Hledíková, čestná členka ČAS

Vážení a milí, v zastoupení mojí maminky Zdeňky Pospíšilové vám se smutkem oznamuji, že nám v úterý 13. 11. 2018 nad ránem odešla navždy naše teta, Prof. Zdeňka Hledíková. Teta Zdeňka na oficiální ceremoniály a velké poklony nebyla a sama

Označeno v Novinky, Slide

Výstavka fotografií tenisového oddílu v SOkA Beroun

V rámci oslav 90. výročí organizovaného tenisu uspořádal Tenisový oddíl TJ Lokomotiva Beroun ve spolupráci se Státním okresním archivem Beroun výstavu fotografií z let 1980-1997, které zachycují život oddílu v tomto přelomovém období. Výstava Život s tenisovou raketou se koná

Označeno v Novinky

Pozvánka na přednášku „Svátek práce na Karvinsku“

Oslavy 1. máje si většinou pamatujeme ve spojitosti s érou 1948–1989. Tyto dělnické oslavy však probíhaly již od roku 1890 a státním svátkem byly vyhlášeny v roce 1925. Jak vypadaly, kdo je pořádal, kdo se jich účastnil a které prvky

Označeno v Novinky

Památník písemnictví na Moravě prosí o spolupráci

Pro výstavu s pracovním názvem Skácelové – Emil, Jan a Petr, kterou Památník písemnictví na Moravě připravuje na duben 2019, hledáme jakékoli písemnosti, fotografie či předměty osobního charakteru, které se vztahují k rodině Skácelových. Uvítáme také osobní svědectví. Kontakt: Památník

Označeno v Novinky

Synagogy v plamenech – výstava v SOA Litoměřice

Před 80 lety, v noci z 9. na 10.listopadu 1938 se v nacistickém Německu a na území připojeného Rakouska a Sudet odehrál pogrom na Židy. Této noci se říká “ křišťálová “ podle střepů z rozbitých oken a výloh židovských

Označeno v Novinky

SOA v Plzni zve na Konferenci k výročí založení pedagogické fakulty ZČU

Katedra historie FPE ZČU v Plzni a Státní oblastní archiv v Plzni pořádají ve středu 28. listopadu 2018 odbornou studentskou konferenci Sedmdesát let od založení nejstarší fakulty ZČU v Plzni – Fakulty pedagogické. Konference se koná od 10:00 do 18:00

Označeno v Novinky

Jan Antonín Venuto a jeho dílo – nabídka publikace

Kniha věnovaná Janu Antonínu Venutovi a jeho rozsáhlému souboru vedut Dvojjazyčná česko-německá publikace Jan Antonín Venuto a jeho dílo obsahuje příspěvky věnované životní a umělecké dráze toho opomenutého kreslíře přelomu 18. a 19. století, jeho významu pro české stavebně-historické bádání

Označeno v Novinky

Přednáškový cyklus SOkA Kroměříž

Státní okresní archiv Kroměříž Vás srdečně zve na pokračování podzimního přednáškového cyklus, tentokrát s přednáškami zaměřenými na první světovou válku a vznik Československa v Kroměříži. Přednášky proběhnou ve středu 14.11., 21.11. a 28.11. od 17 hod. ve Státním okresním archivu

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2