Archiv Blogu

Souhrnný přehled uzavření studoven SOA Třeboň z provozních důvodů

Vážení badatelé, s ohledem na probíhající stavební práce v archivním areálu bude centrální studovna v Třeboni od 26. listopadu 2018 do 3. ledna 2019 uzavřena. O dalších změnách vás budeme informovat. Souhrnný přehled uzavření studoven SOA Třeboň z provozních důvodů:

Označeno v Novinky

Cena univ. prof. Sáši Duškové, DrSc. 2018

Cena univ. prof. Sáši Duškové, DrSc. 2018 V kategorii bakalářských prací byly práce oceněny takto: 1. místo Eduard Lazorik (FF MU) Stredoveké rukopisné zlomky v Slovenskej národnej knižnici. Fond: Tlače 16. storočí vo františkánských knižniciach Lukáš Pelikán (FF JU) Knihy

Označeno v Novinky, Slide

Zápis č. 14 ze schůze výboru ČAS

Zápis č. 14

Označeno v Novinky, Slide

Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na vědeckou konferenci, pořádanou Ústavem archivnictví a PVH Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Prácheňským muzeem v Písku, Komisí muzejních historiků Asociace muzeí a galerií a Státním oblastním archivem v Třeboni

Označeno v Novinky

Uzavření badatelen SOA v Praze o vánočních svátcích

Vážení badatelé, během vánočních svátků budou všechny badatelny Státního oblastního archivu v Praze uzavřeny od čtvrtku 27. prosince do pondělí 31. prosince 2018. SOA v Praze přeje svým badatelům klidné prožití vánočních svátků a těší se na setkání v novém

Označeno v Novinky

8 v letopočtu v historii Hodonína

V úterý 18. 12. 2018 v 17:30 zveme všechny nadšence pro regionální historii Hodonínska do Masarykova muzea v Hodoníně na besedu nad dobovými fotografiemi věnovanou rozmanitým událostem v historii města Hodonína, které se udály v roce končícím číslicí osm. Současně

Označeno v Novinky

Nová publikace: Pomníky obětem 1. světové války na okrese Jeseník

Pomníky obětem 1. světové války na okrese Jeseník TINZOVÁ, Bohumila Vydal: Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Jeseník ISBN 978-80-87632-55-0 Rok vydání: 2018 Označení vydání: 1. vydání Počet stran: 74 stran Rozměr knihy: 210 x 210 mm Neprodejná

Označeno v Novinky

Pozvánka na slavnostní udělení Medaile Cti paní PhDr. Heleně Adamcové

Ředitel SOA v Třeboni zve všechny kolegyně, kolegy a přátele jihočeských archivů na slavnostní udělení Medaile Cti paní PhDr. Heleně Adamcové, odborné archivářce Státního okresního archivu v Jindřichově Hradci. Slavnostní akt se uskuteční dne 18. 12. 2018 v 10:00 hodin

Označeno v Novinky

Omezení provozu badatelen MZA v Brně během vánočního období 2018

Moravský zemský archiv v Brně oznamuje, že dochází k úpravě badatelských hodin v badatelnách Moravského zemského archivu a Státních okresnách archivů a jejich poboček během vánočního období roku 2018. Otevření badatelen během vánočního období 2018 – souhrnný přehled

Označeno v Novinky

Sborník prací východočeských archivů, roč. 16, 2018

SBORNÍK PRACÍ VÝCHODOČESKÝCH ARCHIVŮ 16 (2018) (objednávky a dotazy na martin.paukrt@ahapa.cz nebo podatelna.osa@ahapa.cz) Obsah SPVA 16 (2018) HISTORICKÁ ČÁST Studie a články Michal Severa: Kniha dluhopisů a přátelských smluv Liber obligationum et vadimoniorum ac successionum města Litomyšle (Pokračování textu…)

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2