Archiv Blogu

Zápis č. 7 ze schůze výboru ČAS

Zápis č. 7

Označeno v Novinky, Slide

Knižní novinky z produkce Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.

Práce z dějin AV ČR 2/2017 cena 98,- Kč Střed /Centre 1/2017 Cena: 98,- Kč „Česká otázka“ a dnešní doba Jan Svoboda, Aleš Prázný (eds.) Kniha zabývající se Masarykovou Českou otázkou neznamená pouze historizující návrat do minulosti. Otázka po smyslu

Označeno v Novinky

SOkA Kroměříž zve na odbornou mezinárodní konferenci Morava v čase převratů a změn 1848-1918.

Morava v čase převratů a změn 1848-1918 mezinárodní konference Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Kroměříž pořádaná ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, Knihovnou Kroměřížska, Národním památkovým ústavem Kroměříž, Klubem UNESCO Kroměříž a Městem Kroměříž KROMĚŘÍŽ, KVĚTNÁ (Pokračování

Označeno v Novinky

SOkA Domažlice zve na cyklus přednášek – 2018: Rok republiky

Státní okresní archiv Domažlice vás zve na cyklus přednášek věnovaný historii Domažlic v letech 1918 – 1968, který se koná ve dnech 14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 12. 9. a 10. 10. 2018 vždy v

Označeno v Novinky

ABS vyhlašuje VŘ na dvě služební místa „rada – archivář“ v Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na dvě služební místa „rada – archivář“ v Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb. v Archivu bezpečnostních složek Vedoucí služebního úřadu ředitelka Archivu bezpečnostních složek jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm.

Označeno v Novinky

SOkA Brno – venkov hledá archiváře

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení Státní okresní archiv

Označeno v Novinky

MZA v Brně zve na přednášku Moravské šlechtické rody, jejich historie a sídla – Berchtoldové z Uherčic

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Moravský zemský archiv v Brně Vás zvou na přednášku Moravské šlechtické rody, jejich historie a sídla – Berchtoldové z Uherčic, Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. Přednáška se koná dne 21. února 2018 v

Označeno v Novinky

Změna provozní doby badatelny SOA v Zámrsku na pracovišti v Zámrsku

Změna provozní doby badatelny SOA v Zámrsku na pracovišti v Zámrsku S platností od 1. 3. 2018 bude provozní doba badatelny Státního oblastního archivu v Zámrsku na pracovišti v Zámrsku následující: Pondělí 8:00 – 17:00. Úterý 8:00 – 15:00. Středa

Označeno v Novinky

Výstava k příležitosti výročí 170 let od narození spisovatele Karla Klostermanna

Státní okresní archiv Strakonice ve spolupráci s panem Františkem Sáčkem pořádá výstavu k příležitosti výročí 170 let od narození spisovatele Karla Klostermanna. Vystaveny budou materiály z pestré sbírky pana Františka Sáčka, který se touto osobnostní dlouhodobě zabývá.

Označeno v Novinky

SOkA Karviná zve na výstavu v rámci letošních výročních oslav města Karviné

Karviná Od soli k uhlí Město Karviná si letos připomíná řadou akcí a výstav svou bohatou a stále málo probádanou historii. Ve Státním okresním archivu Karviná bude od 16. února 2018 do 31. ledna 2019 přístupna výstava, která prezentuje část

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2