Sborník XVIII. svatováclavského setkání v Jeseníku

XVIII. svatováclavské setkání v Jeseníku

Vydal: Zemský archiv v Opavě – Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku
ISBN 978-80-87632-50-5
ISBN 978-80-87496-16-9
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 72 stran
Rozměr knihy: 210 x 300 mm

Editor: Matěj MATELA
Autor: kolektiv autorů
Cena: 120,-Kč

Publikaci je možné poptávat zde: Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. 1, 790 01 Jeseník

ANOTACE:
Tématem 18. svatováclavského sborníku je ochrana přírody v Jeseníkách. Úvodní text představuje specifické prostředí jesenických horských lesů, jejich minulost, současný stav i výhledy do budoucna. Následující příspěvek tematicky navazuje, zabývá se totiž složitou otázkou přítomnosti borovice kleče ve vysokohorských partiích Jeseníků. Této i další problematiky se rovněž dotýkají články o ochraně přírody z pozic lesníků. Příspěvek o vývoji populace sokola stěhovavého v Jeseníkách představuje život tohoto dravce v regionu. Velké pozornosti se dostává historii a současnému stavu pastvy na jesenických holích. Zajímavým vkladem je pak rozhovor s významnou regionální osobností, která svůj život zasvětila ornitologii, dále stať o významu králíka domácího pro ochranu životního prostředí nebo dva texty o ekologických projektech (entomologický kurz a výzkum fauny a flóry vybraných potoků Jesenicka), na nichž se podíleli žáci základních a studenti středních škol.
Publikaci vydávají: Zemský archiv v Opavě a Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku.

localimagelink_1460

Obsah:

 • Horské smrčiny Jeseníků – včera, dnes a zítra
  Mgr. Miroslav Havira, Ph.D., AOPK ČR – Regionální pracoviště Olomoucko, odd. Správa CHKO Jeseníky
 • Borovice kleč v Jeseníkách
  Mgr. Vít Slezák, AOPK ČR – Regionální pracoviště Olomoucko, odd. Správa CHKO Jeseníky
 • Podpora managementu ochrany přírody v lesích spravovaných Lesy ČR, s. p.
  Ing. Hana Komárková, Lesy ČR, s. p., Krajské ředitelství Šumperk
 • Důvody pro obnovení pastvy skotu a ovcí ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku
  Mgr. Marie Mrázková, Ph.D., Agrovýzkum Rapotín s. r. o.
  Mgr. Radek Štencl, AOPK ČR – Regionální pracoviště Olomoucko, odd. Správa CHKO Jeseníky
 • Novodobý vývoj populace sokola stěhovavého v Jeseníkách
  Mgr. Petr Šaj, AOPK ČR – Regionální pracoviště Olomoucko, odd. Správa CHKO Jeseníky
 • Ochrana přírody jako nedílná součást práce lesníka
  Ing. Filip Beneš, Lesy ČR, s. p.
 • Entomologický minikurz – entomologický průzkum v okolí Jeseníku
  Mgr. Martin Starý, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • Chov králíků jako forma ochrany přírody?
  Mgr. Květoslav Growka, Státní okresní archiv Jeseník
 • Výstava o pastevectví v nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku
  Mgr. Matěj Matela, Vlastivědné muzeum Jesenicka
 • Na slovíčko s ochráncem přírody a ornitologem Mgr. Ladislavem Hajným
  Mgr. Božena Kaňáková, Vlastivědné muzeum Jesenicka
 • Characterization of Selected Stream Ecosystems in the Jeseníky Mountains
  Kateřina Sochorová; Kristína Horinková; Dominika Jurášová; Lolita Szupper; Lilla Schneider; István Babcsányi; Lucia Čurillová; Maciej Roman; Vendula Matušková; Hana Řehová; Kateřina Remišová
Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2