Olomoucký archivní sborník č. 16/2018

Olomoucký archivní sborník č. 16/2018

Vydal: Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Olomouc
ISBN 978-80-87632-51-2
ISSN 1214-4711
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 280 stran
Rozměr knihy: 150 x 210 mm

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Státní okresní archiv Olomouc, U Husova sboru 10, 771 11 Olomouc

ANOTACE:
„Olomoucký archivní sborník 16, 2018“ se zaměřuje na témata, spjatá s archiváliemi, uloženými v olomoucké archivní budově. Ve sborníku jsou uveřejňovány nejen práce olomouckých archivářů, ale i odborníků z jiných místních vědeckých institucí či ostatních místních badatelů. Dalším hlediskem je vztažnost k otázkám regionální historie, pomocných věd historických, archivnictví nebo, jak již bylo naznačeno, souvislost se zdejší pramennou základnou. Sborník se člení do čtyř oddílů. I. oddíl plní funkci „archivní kroniky“ olomouckých archivních pracovišť. Zároveň sem náleží i odborné informace o zpracovávání archivního materiálu. II. oddíl je zaměřen k rozsáhlejším studiím, věnovaným především tématům z regionální historie i problematice, která je spjata s prameny k církevním dějinám či s dokumenty patrimoniální správy. Ve III. oddílu jsou zařazeny články kratšího rozsahu či různé menší biografické studie. Do IV. oddílu se zařazují zejména edice archivních pramenů či studie, věnované primárně analýze těchto pramenů.

localimagelink_1820

Obsah:

 • I.
  • Bohdan Kaňák – Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2017
  • Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2017
  • Bohdan Kaňák: Zpřístupnění archivního fondu Městský archiv Uničov 1890-1959(1968)
  • Vojtěch Krejčí: K zpřístupnění archivních fondů jednotek polovojenské organizace SA
  • Milena Kallerová: Nová pomůcka k archivnímu fondu Velkostatek Janovice
 • II.
  Oddíl studií k 60. narozeninám ředitele Státního okresního archivu Olomouc Bohdana Kaňáka

  • Miroslav Koudela: Životní jubileum PhDr. Bohdana Kaňáka, Ph.D
  • Výběrová bibliografie prací Bohdana Kaňáka
  • Hana Seichterová – Jan Štěpán: Mecenáši a zakladatelé klášterů augustiniánů-kanovníků na Moravě a jejich vztah k ikonografii konventních pečetí
  • Antonín Kalous: Pečeti Matyáše Korvína (v kontextu jeho české vlády)
  • Petr Kreuz: Heinrich Kramer/Institoris a české země. Se zvláštním zřetelem k Institorisovu působení v Olomouci v letech 1499-1505
  • Petr Gajdošík: Diplomatický rozbor knihy počtů úřadu purkmistra ve Šternberku z let 1604-1635 a možnosti badatelského využití
  • Miroslav Koudela: Z historie náboženské obce Církve československé husitské v Troubelicích
  • Jana Morávková: František Sedláček, biskup Církve československé
  • Tomáš Sedlář: Českoslovenští legionáři ze Štarnova
  • ***

  • Hana Seichterová: Podkomoří Markrabství moravského III. část. Vilém Kuna z Kunštátu a na klášteře Smilhaimu
  • Roman Paulo: Kostel a farnost sv. Jakuba Většího v Drahanovicích do konce 19. století
  • Jindřich Machala – Jan Štěpán: Vodní mlýn v Nové Vsi nad Odrou
  • Jitka Němečková: Z dějin knížecího špitálu v Lipníku II
  • Jiří Vidlička: K bezpečnostní situaci v Ústavu pro choré trestance na Mírově na příkladu útěku trestance Josefa Sedláčka v roce 1935
  • Vojtěch Krejčí: Ze života příslušníka SA Hermanna Steinera
 • III.
  • Stanislava Kovářová: O jedné olomoucké univerzitní tezi aneb z Telče do Lulče
  • Jan Andres ml. – Jan Andres st.: Měditiskaři Austové ze Samotišek
  • Bohdan Kaňák: Jan Kučera – 125. výročí narození levicového olomouckého politika
  • Jindřich Hovadík: Léta se zeleninou – ohlédnutí za životem vědeckého pracovníka Aloise Hovadíka
  • František Všetička: Dobová reflexe o J. F. (Jiří Fiala)
  • František Všetička: Nejen Dalimil (Naděžda Kvítková)
  • František Všetička: Pověst nepověst o V. H. (Vlasta Hlůzová)
  • Stanislava Kovářová: Jubilantka Helena Řiháková (*24. dubna 1938)
  • „Kopa let Karla Müllera“
  • Lukáš F. Peluněk: Zemřel doc. PhDr. Josef Bieberle, CSc
 • IV.
  • Miroslav Koudela: Pamětní spisy z věžičky olomoucké radnice
Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2