Mezinárodní konference Třicetiletá válka v českých zemích

Katedra historie Fakulty pedagogické
a katedra historických věd Fakulty filozofické
Západočeské univerzity v Plzni

při příležitosti 400. výročí začátku třicetileté války,
370. výročí vestfálského míru a 400. výročí dobytí Plzně Mansfeldem

pořádají ve dnech
14. – 16. listopadu 2018 mezinárodní konferenci

TŘICETILETÁ VÁLKA V ČESKÝCH ZEMÍCH
DOBA. UDÁLOSTI. LIDÉ. KULTURA

Dokument1

V roce 2018 si připomeneme hned několik významných jubileí spojených s třicetiletou válkou, ať již jde o její zahájení tradičně spojované se třetí pražskou defenestrací, o její diplomatické ukončení ve vestfálských městech Münsteru a Osnabrücku i faktické při bojových akcích na hradbách Prahy, ale také o jediné vojenské pokoření západočeské metropole, a to vojskem a vojevůdcem v žoldu vévody savojského a ve službách vzbouřených českých stavů. O tomto největším raně novověkém ozbrojeném konfliktu, který zachvátil Svatou říši římskou a do něhož se postupně nebo alespoň dočasně zapojila drtivá většina evropských států, byl již sepsán bezpočet odborných knih a studií. Přesto je v historii třicetileté války nadále množství bílých míst a deziderat. Zájem historiků se dříve primárně soustředil na události a velké bitvy, na významné postavy typu císařského generalissima Albrechta z Valdštejna, švédského krále Gustava II. Adolfa či francouzského kardinála Richelieua, které nepřestávají fascinovat celé generace vědců i laiků. Zvláště v posledních letech se nicméně stále častěji objevuje rovněž problematika všedního dne v těchto „neklidných letech“, pozornost se přenáší na válečný prožitek městského a venkovského obyvatelstva, na narativní prameny zachycující léta 1618–1648, na pozapomenuté osobnosti či na tehdejší kulturní počiny, na něž přeci jen navzdory zažité představě o všeobecném úpadku také zbýval prostor.

Dokument2

Plánovaná konference by ráda zohlednila veškeré stránky života za třicetileté války v českých zemích a v sekcích prezentovala příslušné výzkumy domácích vědců a zahraničních bohemistů (předpokládáme účast z Polska, Rakouska, Německa, Švédska a Francie). Očekáváme interdisciplinární diskusi mezi historiky, archeology, kunsthistoriky, specialisty na historickou antropologii, demografii, geografii, meteorologii, literárními historiky, didaktiky apod.

Konference proběhne v prostorách Západočeské univerzity v Plzni, konferenční poplatek nebude vybírán. Jednacími jazyky budou čeština, polština, (slovenština), němčina, příspěvky z/do němčiny budou tlumočeny. Délka příspěvku by neměla přesáhnout 20 minut. Písemné verze referátů, v případě, že úspěšně projdou recenzním řízením, budou publikovány v časopise z databáze ERIH plus.

Program konference zde.

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2