VŘ na služební místo vrchní referent/rada – archivář oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy v SOA v Praze

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo vrchní referent/rada – archivář oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy ve Státním oblastním archivu v Praze

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „vrchní referent/rada – archivář oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy ve Státním oblastním archivu v Praze“ v oboru státní služby č. 35 – Archivnictví a spisová služba podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby.

Místem výkonu služby bude Praha.

Služba na tomto místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky a složení slibu, následně na dobu neurčitou). Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je
1. listopadu 2018, případně dle domluvy.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Popis činností vykonávaných na uvedeném služebním místě:

  • výkon předarchivní péče a provádění skartačních řízení a výběru dokumentů u veřejnoprávních původců, zejména z oblasti matričních úřadů
  • kontrola výkonu spisové služby u původců
  • metodický dohled na výkon spisové služby u původců
  • podíl na úkonech činěných ve správních řízeních
  • pořádání, zpracování a inventarizace archivních souborů a vyhotovování archivních pomůcek ve specializovaném počítačovém systému
  • zajištění další archivní péče o archivní soubory včetně zpracování rešerší v archivních fondech, zejména v oblasti matriční agendy
  • přednášková, publikační a výstavní činnost

Posuzovány budou žádosti, které uchazeč doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4, nebo podá osobně na podatelnu tohoto služebního úřadu na výše uvedené adrese v termínu do 25. 9. 2018.

Žádost lze podat též v elektronické podobě na elektronickou adresu služebního úřadu e-podatelna@soapraha.cz opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: k28aiwy).

Obálka, resp. elektronická či datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada – archivář oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy ve Státním oblastním archivu v Praze a jménem, příjmením a adresou uchazeče.

Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky a složení slibu nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena.

Mgr. Alena Černošková, personalistka
tel.: 974 847 372, e-mail: alena.cernoskova@soapraha.cz

Více informací a potřebné formuláře ke stažení zde.

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2