Pozvánka na workshop k novověké diplomatice

Filozofická fakulta UK, katedra PVHAS
a
Národní archiv

si Vás dovolují pozvat na
workshop s mezinárodní účastí,

který se uskuteční v Národním archivu v Praze,
Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4

ve středu 7. listopadu 2018

na téma
Obraz historické krajiny a jeho proměny
v novověkém diplomatickém materiálu (1500–1945)
(Formy a proměny diplomatické produkce v novověku III.)

Dokument1

Příspěvky lze přihlásit na adrese
ivana.ebelova@gmail.com
do 15. září 2018

Organizátoři workshopu si vyhrazují právo výběru příspěvků.

Těšíme se na Vaši účast!

Dokument2

Tématem letošního setkání nad novověkým diplomatickým materiálem jsou proměny kulturní krajiny a životního prostředí, čímž se zároveň připojujeme k projektům evropského Roku kulturního dědictví 2018. Více než o mezioborové rozšiřování naší disciplíny se nám přitom jedná o předvedení a prohloubení možností, jaké z kritického zpracování a interpretace diplomatického materiálu na dané téma vyplývají. Příspěvky k tomuto workshopu mohou využít širokou škálu pramenů uložených ve fondech velkostatků, katastry, hraniční spisy, soudní spisy (např. pozemkové a hraniční spory), městské fondy (např. prameny k posouvání „hranice města“ a k jeho bezprostřednímu okolí). Hlavní pozornost by sice neměla být upřena na kartografické, nýbrž na diplomatické prameny, analýzy nejrůznějších textových komentářů a příloh k mapám a plánům mohou ale rovněž vhodně doplnit naše téma. Dalším zajímavým problémem může být sám proces vzniku písemností na základě zpráv různých komisí a „vejchozů“ pracujících v terénu a za sílícího vlivu státní správy. V 19. století k tomu přistupuje problematika změn v užívání krajiny způsobených zrušením poddanství a zavedením samosprávy (zejména na obecní a okresní úrovni), industrializací a urbanizací; další závažný mezník představuje pozemková reforma 1920. Možností je zkrátka nemálo a tyto úvodní teze jistě všechny nevyčerpávají. Budeme se proto těšit na vaše nápady a z nich vycházející příspěvky.

Pozvánka na workshop ke stažení zde

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2