Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo rada/odborný rada – archivář v oddělení SOkA Chrudim

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář v oddělení Státní okresní archiv Chrudim

Č. j.: SOAZ-ZA/2018-998-3
Datum: 21. 6. 2018

Ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlásil dne 13. 6. 2018 výběrové řízení na služební místo:

vrchní referent/rada – archivář ve Státním okresním archivu Rychnov nad Kněžnou v oboru služby 35. archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Chrudim.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky a složení slibu, následně na dobu neurčitou dle § 29 zákona).

Předpokládaný termín nástupu do služby září 2018

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • komplexní zajišťování agendy archivnictví spojené s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertiz, ověřených úředními razítky, pro veřejné instituce a státní orgány,
  • odborná správa a zpracování archivních souborů,
  • administrace a zpracování přejímek archiválií od původců,
  • zodpovídání badatelských dotazů a zajišťování obsluhy v badatelně.

V souladu s § 24 odst. 3 zákona státní zaměstnanec podá řediteli Státního oblastního archivu v Zámrsku žádost o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“). Osoba jiná podá řediteli Státního oblastního archivu v Zámrsku v souladu s § 24 odst. 4 zákona žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“). Žádost musí být podána písemně v českém jazyce. Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři (viz přílohu č. 1).

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě 7. července 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu:

Státní oblastní archiv v Zámrsku
Karla IV. 42
P. O. Box C34
530 01 Pardubice

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (reditel.soa@ahapa.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 6msaiwp).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada – archivář ve Státním okresním archivu Chrudim“.

Více informací a potřebné formuláře ke stažení naleznete zde.

Bližší informace poskytne:

Hana Rajnetová
personalistka
tel. 466 799 016
e-mail: personalista.soa@ahapa.cz

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2