MZA v Brně vypisuje VŘ na služební místo vedoucí oddělení předarchivní péče a ochrany archiválií

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa odborný rada – vedoucí oddělení předarchivní péče a ochrany archiválií“ v Moravském zemském archivu v Brně v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Brno.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. července 2018, případně dle dohody..

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • komplexní koordinaci činnosti oddělení, komplexní zajišťování odborné správy a ochranu archivních fondů a sbírek, státní odborný dohled nad archivní a spisovou službou a provádění komplexní kontroly povinností na úseku archivnictví podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 24. června 2018.

Více informací a příslušné formuláře najdete zde.

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2