Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc., v oboru pomocné vědy historické

Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.,
v oboru pomocné vědy historické

Pro podporu studentské vědecké aktivity v oboru archivnictví se Česká archivní společnost rozhodla ve spolupráci s příslušnými odbornými vysokoškolskými pracovišti a společností Bach Systems, s. r. o. vypsat pro akademický rok 2017/2018 další ročník studentské vědecké soutěže o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc., a to pro letošní soutěžní ročník v oboru pomocných věd historických.

I. Podmínky účasti:

 1. Práce mohou do soutěže přihlásit studenti vysokých škol, zejména filosofických a pedagogických fakult, oborů archivnictví a historie. Soutěž je však otevřena pro studenty všech vysokých škol.
 2. Do soutěže mohou být přihlašovány doposud nepublikované původní studentské vědecké práce (může se jednat o práce ročníkové, seminární, bakalářské, diplomové, nebo jejich části).
 3. Témata soutěžních příspěvků jsou omezena na oblast pomocných věd historických a historická témata. Do soutěže nebudou v tomto roce přijímány práce z oboru archivnictví a dějin správy (tj. práce z dějin archivnictví, archivů a archivních fondů, biografie archivářů, archivní teorie nebo archivní pomůcky).
 4. Minimální rozsah prací přihlašovaných do soutěže je 30 normovaných stran. Práce musí být odevzdány na níže uvedenou adresu nejméně ve dvou exemplářích, ideálně i v elektronické podobě.
 5. Soutěžní práce mohou být po dohodě vypracovány v odborných seminářích interních i externích pracovníků vysokoškolských pracovišť.
 6. Termín odevzdání prací: do 31. července 2018.

II. Hodnocení a ocenění předložených prací:

 1. Práce budou posuzovány nejméně pětičlennou odbornou hodnotící komisí, jmenovanou výborem ČAS.
 2. Hodnotící komise rozhoduje o ocenění prací hlasováním. O jednání komise je pořízen zápis signovaný jejími přítomnými členy.
 3. Hodnotící komise navrhuje nejlepší soutěžní práce k finančnímu ocenění. Výši odměny stanoví podle finančních možností výbor ČAS.
 4. Hodnotící komise podle možností doporučí vybrané práce k publikování buď v odborných časopisech, nebo v samostatném sborníku. Výsledky soutěže a anotace oceněných prací budou publikovány v odborném tisku.
 5. Výsledky soutěže budou oznámeny pokud možno slavnostním způsobem do 30. listopadu 2018.

Ve Zlíně dne 13. února 2018
David Valůšek, předseda ČAS

Kontaktní adresa:
Česká archivní společnost, z. s., Archivní 4, 149 01 Praha 1
cesarch@cesarch.cz, www.cesarch.cz

Označeno v Novinky, Slide

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2