Studentská vědecká soutěž ČAS o cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.

Studentská vědecká soutěž České archivní společnosti o cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.

V roce 2017 se realizovala studentská vědecká soutěž České archivní společnosti o cenu nesoucí jméno univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc. v oboru archivní teorie a praxe a dějin správy, jak bývá v lichém roce zvykem. Do soutěže bylo obesláno jedenáct níže uvedených studentských prací seřazených abecedně dle příjmení autorů:

 1. Stanislav Bečvář, Úřad vikáře na přelomu století (1790-1821). Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2017.
 2. Jaromír Florian, Okresní správa politická v Boskovicích (1919-1928), úřední jednání, spisová služba a komunikační písemnosti. Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2016.
 3. Ludmila Horáková, Inventář k fondu K 1 Vzájemnost – Včela-Lidové spotřební družstvo, z.s. s r.o.. Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2017.
 4. Aneta Kubalová, Inventář k osobnímu fondu Leoše Kubíčka 1902-1974(2007). Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2016.
 5. Lukáš Lexa, Slovácká brigáda 1918-1919 – inventář k fondu. Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2015.
 6. Sonja Lišková, Správní vývoj obce Černice v období první Československé republiky a v počáteční fázi okupace. Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2016.
 7. Tereza Lišková, Inventář k osobnímu fondu ing. Leo Holzer (1902-1987). Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2017.
 8. Radka Novotná, Správa města Písek ve 2. polovině 19. století. Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2016.
 9. Michaela Peřinová, Inventář k osobnímu fondu Františka Přikryla (1836)1857-
  1939(1995). Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2016.
 10. Jonáš Růna, Samospráva obce Rohozná 1850-1918. Ústav pomocných věd
  historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2017.
 11. Vít Šebesta, Královéhradecká městská kancelář v době třicetileté války. Katedra
  pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2016.

Výbor České archivní společnosti na svém jednání 13. února 2017 jmenoval k posouzení prací odbornou komisi ve složení: PhDr. Vladimíra Hradecká, PhDr. Karel Chobot (předseda), PhDr. Vlastimil Kolda, doc. PhDr.Marie Ryantová, CSc., doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.

Komise jednotlivé práce studovala a posuzovala, aby na závěrečném sezení v pátek 20. října 2017 rozhodla o vítězi. Jednání nebylo jednoduché, komise pozitivně hodnotila skutečnost, že studenti zpracovali diplomové práce v podobě inventářů psaných již podle nových základních pravidel a k této skutečnosti také přihlédla při závěrečném hodnocení. Ceny byly slavnostně předány na setkání v pátek 24. listopadu 2017 ve 12:00 hod v budově Moravského zemského archivu v Brně, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno, které organizačně společnými silami zařídilo vedení Moravského zemského archivu v Brně, jmenovitě ředitel archivu PhDr. Ladislav Macek a jeho zástupkyně Mgr. Lucie Křížová, která zde zastupovala i Brněnskou pobočku České archivní společnosti. Aktivně rovněž pomohli studenti Brněnské studentské sekce České archivní společnosti. V úvodu přítomné pozdravili zmíněný ředitel Moravského zemského archivu v Brně PhDr. Ladislav Macek a předseda České archivní společnosti Mgr. David Valůšek. Po představeni členů komise a autorů jednotlivých prací bylo předáno ocenění v podobě diplomu s novou grafickou úpravou Pavlíny Pejlové vítězům:

Práce bakalářské:

 • III. místo – neuděleno
 • II. místo – Tereza Lišková, Inventář osobního fondu Ing. Leo Holzer (1902-1987). Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2017.
 • I. místo – Lukáš Lexa, Slovácká brigáda 1918-1919 – inventář fondu. Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2015.
  I. místo- Sonja Lišková, Správní vývoj obce Černice v období první Československé republiky a v počáteční fázi okupace. Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2016.
 • Komise rozhodla tedy o dvou prvých místech.

Práce magistrské:

 • III. místo – Ludmila Horáková, Inventář fondu K1 Vzájemnost-Včela-Lidové spotřební družstvo, z.s. s r.o., Brno. Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2017.
 • II. místo – Vít Šebesta, Královéhradecká městská kancelář v době třicetileté války. Katedra pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2016.
 • I. místo – Jaromír Florián, Okresní správa politická v Boskovicích (1919-1928): úřední jednání, spisová služba a komunikační písemnosti. Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2016.

Tak jako každý rok byly vítězné práce ohodnoceny i finančně, a to díky přispění olomoucké firmy Bach Systems, s.r.o., poskytující pravidelně za tím účelem sponzorský příspěvek: první místa byla oceněna částkou 3000,-Kč, druhá 2000,-Kč a třetí 1000,-Kč, tedy v celkové výši 14000,-Kč. Poděkování náleží vedení Moravského zemského archivu v Brně, jednateli Bach Systems, s.r.o. panu ing. Miroslavu Bayerovi, hodnotící komisi, členům Brněnské pobočky České archivní společnosti za přípravu občerstvení, hlavně všem soutěžícím za zájem a účast v soutěži.

Označeno v Novinky, Slide

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2