Třicetiletá válka v českých zemích. Doba, události, lidé, kultura – pozvánka na konferenci

Katedra historie Fakulty pedagogické
a katedra historických věd Fakulty filozofické
Západočeské univerzity v Plzni

při příležitosti 400. výročí začátku třicetileté války,
370. výročí vestfálského míru a 400. výročí dobytí Plzně Mansfeldem

pořádají ve dnech
14. – 16. listopadu 2018 mezinárodní konferenci

TŘICETILETÁ VÁLKA V ČESKÝCH ZEMÍCH
DOBA. UDÁLOSTI. LIDÉ. KULTURA

Dokument1

V roce 2018 si připomeneme hned několik významných jubileí spojených s třicetiletou válkou, ať již jde o její zahájení tradičně spojované se třetí pražskou defenestrací, o její diplomatické ukončení ve vestfálských městech Münsteru a Osnabrücku i faktické při bojových akcích na hradbách Prahy, ale také o jediné vojenské pokoření západočeské metropole, a to vojskem a vojevůdcem v žoldu vévody savojského a ve službách vzbouřených českých stavů. O tomto největším raně novověkém ozbrojeném konfliktu, který zachvátil Svatou říši římskou a do něhož se postupně nebo alespoň dočasně zapojila drtivá většina evropských států, byl již sepsán bezpočet odborných knih a studií. Přesto je v historii třicetileté války nadále množství bílých míst a deziderat. Zájem historiků se dříve primárně soustředil na události a velké bitvy, na významné postavy typu císařského generalissima Albrechta z Valdštejna, švédského krále Gustava II. Adolfa či francouzského kardinála Richelieua, které nepřestávají fascinovat celé generace vědců i laiků. Zvláště v posledních letech se nicméně stále častěji objevuje rovněž problematika všedního dne v těchto „neklidných letech“, pozornost se přenáší na válečný prožitek městského a venkovského obyvatelstva, na narativní prameny zachycující léta 1618–1648, na pozapomenuté osobnosti či na tehdejší kulturní počiny, na něž přeci jen navzdory zažité představě o všeobecném úpadku také zbýval prostor.

Dokument2

Plánovaná konference by ráda zohlednila veškeré stránky života za třicetileté války v českých zemích a v sekcích prezentovala příslušné výzkumy domácích vědců a zahraničních bohemistů (předpokládáme účast z Polska, Rakouska, Německa, Švédska a Francie). Očekáváme interdisciplinární diskusi mezi historiky, archeology, kunsthistoriky, specialisty na historickou antropologii, demografii, geografii, meteorologii, literárními historiky, didaktiky apod.

 • V prvním tematickém bloku by měly být nabídnuty nové pohledy na politické události válečných let v českých zemích, např. poznatky doplňující největší bitvy na vymezeném území, nebo naopak rekonstruující ty méně známé, na diplomatické aktivity spojené se zdejšími lokalitami a osobnostmi, na osudy dosud nedostatečně poznaných postav, které se zapsaly do tehdejších dějin Čech, Moravy a Slezska. S ohledem na rozsáhlost náboženské problematiky právě ve sledovaném období (rekatolizace, exil…), jíž byly již věnovány i samostatné konference, počítají organizátoři v tomto směru pouze s několika eventuálními přehledovými příspěvky.
 • Druhý blok by měl koncentrovat příspěvky k problematice každodennosti ve stínu války, k potýkání se prostého obyvatelstva s vojenským živlem ve městech a na venkově, k jeho obranným mechanismům, k údělu žen a dětí, k demografickým otazníkům, odrazu válečných událostí v hospodářském životě a k běžným radostem i strastem. Jak ostatně pokročil výzkum písemných svědectví z městského a venkovského prostředí z let 1618–1648 a jaké další archiválie se nabízejí?
 • Třetí blok zahrne kulturu v českých zemích orámovanou válečnými roky. Po českých městech a vsích jsou dodnes rozesety dosud nekvantifikované hmotné památky právě z let třicetileté války, ať už jde o památky stavební nebo (umělecko-)řemeslnické, zámky, tvrze, kostely, venkovské usedlosti, drobnou sakrální architekturu, ale třeba i pomníky nad vojenskými hroby, o náhrobní kameny a epitafy, o zvony, malířská a sochařská díla, v knihovnách o málo známou dobovou literaturu mnoha žánrů. V neposlední řadě se budeme také ptát, jak a co vlastně o třicetileté válce učit, a to na všech stupních českých škol.

Konference proběhne v prostorách Západočeské univerzity v Plzni, konferenční poplatek nebude vybírán. Jednacími jazyky budou čeština, polština, (slovenština), němčina, příspěvky z/do němčiny budou tlumočeny. Délka příspěvku by neměla přesáhnout 20 minut. Písemné verze referátů, v případě, že úspěšně projdou recenzním řízením, budou publikovány v časopise z databáze ERIH plus.

Třicetiletá válka v českých zemích. Doba, události, lidé, kultura – Call for papers

Návrhy svých příspěvků prosím zasílejte společně s abstraktem (ca půl A4) nejpozději do 30. 6. 2018 na adresu: jankilian@email.cz

Za pořadatele za Váš zájem děkují a na setkání s Vámi se těší

Doc. PhDr. Jan Kilián,
katedra historie FPE ZČU v Plzni

Ph.D. PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.
katedra historických věd FF ZČU v Plzni

Označeno v Novinky
2 comments on “Třicetiletá válka v českých zemích. Doba, události, lidé, kultura – pozvánka na konferenci
 1. Martina Hulkova napsal:

  Dobrý den kdy se bude moc na konferenci o třicetileté valce přihlásit?
  Hezký den
  Bc. Martina Hulkova

  • Jiří Smitka napsal:

   Vážená paní kolegyně,
   příspěvky se přihlašují dle instrukcí v textu nejpozději do 30. 6. 2018. Přihláška pro pasivní účast na konferenci se objeví poté, až bude sestaven konferenční program, tedy patrně po prázdninách. Pro bližší info napište na konferenční kontakt: jankilian@email.cz.
   Jiří Smitka, ČAS

Napsat komentář: Jiří Smitka Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2