ROK 1968 A OCHRANA STÁTNÍ HRANICE Bezpečnostní poměry v pohraničí v druhé polovině 60. let

ROK 1968 A OCHRANA STÁTNÍ HRANICE
Bezpečnostní poměry v pohraničí v druhé polovině 60. let

Datum a místo konání: 14. – 15. listopadu 2017, Technické muzeum v Brně (přednáškový sál – 4. patro)

Šesté desetiletí minulého století máme spojené s pražským jarem roku 1968. V ochraně státní hranice přinesla druhá polovina 60. let řadu změn. Nejmarkantnější byl konec připojení drátěného zátarasu na hranici s Rakouskem a Západním Německem k proudu o vysokém napětí. Významné bylo také to, že střežení hranice s Východním Německem přešlo z Pohraniční stráže na Veřejnou bezpečnost. Další změny pro Pohraniční a Vnitřní stráž a vojska ministerstva vnitra vyplynuly z podřízení Pohraniční stráže Ministerstvu národní obrany, což akcentovalo plnění bojových úkolů. Měnil se režim podél státní hranice, s čímž souvisely turistika a hospodářské využívání nejen zemědělské a lesní půdy. Také společenské změny se odrážely v životě obyvatelstva v pohraničí. Byla či nebyla v pohraničí ještě zima, zatímco ve vnitrozemí jsme měli pražské jaro? Nejen této, ale i dalším otázkám spojeným i s počátky tzv. normalizace po roce 1968 se chce věnovat naše konference. V návaznosti na předchozí akce z let 2011, 2013 a 2015 si konference i tentokrát klade za cíl představit období druhé poloviny 60. let příspěvky historiků, archivářů a dalších badatelů. Zároveň chce pojednat uvedenou problematiku z pohledu pracovníků muzeí, kteří při realizaci výstav a expozic v muzeích nebo v terénu pracují buď s objekty z této éry, nebo vytvářejí jejich repliky. Věříme, že průnik různých badatelských perspektiv bude přínosem této konference. Konference bude organizována do bloků přednášek sdružených tematicky.

konference_hranice_2017_mail

Přihláška na konferenci

Program konference

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE:

Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno–Královo Pole, přednáškový sál, 4. patro
Příjezd: od Hlavního nádraží tramvajovou linkou č. 12 (směr Technologický park), zastávka Technické muzeum. Pokud pojedete osobním vozidlem, je možné po předchozí domluvě na recepci (tel.: 541 421 411) parkovat v uzavřeném areálu muzea.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK ÚČASTNÍKŮ BEZ PŘÍSPĚVKU – 9. 11. 2017

KONFERENČNÍ POPLATEK: 250 Kč/osoba

Konferenční poplatek zahrnuje malé občerstvení po celou dobu konání konference a společenský večer v Technickém muzeu v Brně a vydání publikace z konference.
Prosíme o uhrazení poplatku za konferenci převodem na účet Technického muzea v Brně, číslo účtu 197830621/0710 (Česká národní banka) / variabilní symbol: 1411.
Ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno + název instituce (v tomto pořadí)

Při prezentaci prosíme předložit potvrzení o převodu na účet Technického muzea. Potvrzení o zaplacení poplatku za konferenci bude účastníkům předáno při prezentaci.

CESTOVNÉ A UBYTOVÁNÍ SI HRADÍ ÚČASTNÍCI SAMI. Zájemcům zašleme informace o ubytování v okolí.


PROGRAM KONFERENCE 14. – 15. 11. 2017

1. DEN JEDNÁNÍ – 14. LISTOPADU 2017

 • 9.00 – 10.00 registrace účastníků
 • 10.00 – 10.10 zahájení konference, uvítání účastníků

I. blok přednášek

 • 10.10 – 10.30 JAN KALOUS, Ústav pro studium totalitních režimů Praha
  Události roku 1968 a jejich dopad na život velitele Pohraniční stráže Karla Peprného
 • 10.30 – 10.50 PETR KARLÍČEK, Archiv města Ústí nad Labem
  Místo činu: Ebersbach-Jiříkov. Vpád Sovětské armády na Šluknovsko v noci z 20. na 21. srpna 1968
 • 10.50 – 11.10 DANIEL POVOLNÝ, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování Praha
  Únos a internace namísto spolupráce – případy zavlečení příslušníků Veřejné bezpečnosti do Polska v srpnu 1968
 • 11.10 – 11.30 PETR KADLEC, Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha
  Písemnosti kontrolní a revizní komise Hlavní politické správy Ministerstva národní obrany jako specifický pramen ke studiu událostí roku 1968 u jednotek Pohraniční stráže
 • 11.30 – 11.45 diskuse k prvnímu bloku přednášek

11.45–13.30 přestávka na oběd

II. blok přednášek

 • 13.30 – 13.50 JERGUŠ SIVOŠ, Ústav pamäti národa Bratislava
  František Vida na čele spravodajského oddelenia 11. brigády Pohraničnej stráže Bratislava (1962–1971)
 • 13.50 – 14.10 MARTIN PULEC, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování Praha
  Oběti vojenské ostrahy státní hranice v 60. letech 20. století
 • 14.10 – 14.30 EDUARD KOČVARA, Úřad dokumentace a vyšetřován zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování Brno
  Aspekty vyšetřování trestní činnosti na státní hranici jako zločinu komunismu
 • 14.30 – 15.00 diskuse, přestávka na občerstvení
 • 15.00 – 15.20 EUGENIE TRÜTZSCHLER, Technische Universität Ilmenau, Německo
  Sasko-česká hranice 1968–1970
 • 15.20 – 15.40 REINHOLD BALK, Německo
  Der Zwischenfall am 3. 1. 1969 bei Egerteich-Svaty Kriz und seine Folgen in Deutschland
 • 15.40 – 16.00 LUDĚK KOZLOVSKÝ, Brno
  Ochrana státní hranice v Novohradských horách v 2. polovině 60. let
 • 16.00 – 16.30 diskuse, přestávka na občerstvení
  Příspěvky mimo hlavní tematické zaměření konference:
 • 16.30 – 16.50 ROMAN ŘEZNÍČEK, Technické muzeum v Brně
  Po stopách a pozůstalostech nejen tzv. železné opony na jižní Moravě (poznatky z terénního výzkumu)
 • 16.50 – 17.10 WERNER LEIKAM, Německo
  Kartographische Erfassung des Verlaufes von EZOH und U-80
 • 17.10 – 17.30 diskuse k odpolednímu bloku přednášek

18.30 – 22.00 přátelské posezení účastníků konference s občerstvením (4. patro).

2. DEN JEDNÁNÍ – 15. LISTOPADU 2017

III. blok přednášek

 • 9.00 – 9.20 PETER MIKLE, Archiv Ústavu pamäti národa Bratislava
  Ochrana štátnej hranice v priestore 11. brigády Pohraničněj stráže Bratislava v 2. pol. 60. rokov 20. storočia
 • 9.20 – 9.40 TOMÁŠ SLAVÍK, Archiv bezpečnostních složek Brno-Kanice
  Dopad změn v ochraně státní hranice z poloviny 60. let na pokusy o její překonání v jižních Čechách
 • 9.40 – 10.00 JOSEF ŠUBA, Regionální muzeum v Mikulově
  Pálavské vinobraní na cestě k hraničářské slavnosti
 • 10.00 – 10.20 JAN EDL, Státní okresní archiv Tachov
  Oslavy v pohraničním městě. Husitské oslavy na pomezí šedesátých a sedmdesátých let
 • 10.20 – 10.50 diskuse, přestávka na občerstvení

IV. blok přednášek

 • 10.50 – 11.10 JANA PEKÁRKOVÁ, Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Znojmo
  Pohraničníci a hraničáři
 • 11.10 – 11.30 LIBOR SVOBODA, Ústav pro studium totalitních režimů Praha
  Zbíhání příslušníků Pohraniční stráže a dalších útvarů ČSLA do zahraničí jako jeden z projevů politické krize v Československu mezi srpnem 1968 a počátkem normalizace
 • 11.30 – 11.50 PAVEL VANĚK, Archiv bezpečnostních složek Brno-Kanice
  Ukončení vojskového střežení státní hranice v úseku 19. brigády Pohraniční stráže Děčín
 • 11.50 – 12.30 diskuse, ukončení konference

Změna programu vyhrazena. Cizojazyčné příspěvky nebudou tlumočeny

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2