100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA – 1918 / 2018

Vážení a milí, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás srdečně pozvat k aktivní účasti na konferenci 100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA – 1918 / 2018,

která se bude konat ve dnech 23. – 24. května 2018 v Plzni, spoluprací Katedry historických věd FF ZČU v Plzni a Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích, jménem organizátorů prosíme o přihlášky v souladu s připojenou pozvánkou na uvedené e-maily do 31. října 2017 na adresy:

novoluk@khv.zcu.cz (doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., FF ZČU)
pbilek@ff.jcu.cz (prof. PhDr. Petr A. Bílek, FF JU)

V roce 1918 skončila první světová válka a jedním z nových nástupnických států se po zhroucení Rakousko-Uherska stalo i Československo. Stát, který hned od počátku dostal do vínku složitou část dědictví svého předchůdce – rozmanité národnostní složení svých obyvatel. Dědictví, které se později, ve třicátých letech 20. století, ukázalo jako obtížně spravovatelné a jež se stalo jedním z důvodů konce první Československé republiky v roce 1938. Přitom téměř jedna třetina obyvatel svůj nový domov odmítala a obtížně se s ním identifikovala; jednalo se především o Němce, Maďary a Poláky, kteří se v důsledku událostí, jež nemohli ovlivnit, stali státními občany Československé republiky. Zbývající dvě třetiny (Češi a Slováci) naopak propadly euforii a oslavovaly vzniklý útvar jako něco, po čem dlouhá staletí toužily.
Novému státu byla sice z historického hlediska vyměřena krátká existence pouhých dvaceti let, během nichž si však prošel zajímavým vnitro- i zahraničněpolitickým vývojem, aby se ve třicátých letech 20. století stal „ostrůvkem demokracie“ v rozbouřené Evropě, která se akcelerujícím způsobem chystala opět na válečné hrůzy. První Československá republika se však zároveň zařadila mezi země s rozvinutým průmyslem, efektivním zemědělstvím a za západními státy nezaostávala ani v kulturní oblasti.

Témata, s nimiž je možné se přihlásit:

  • politické, ekonomické, kulturní, sociální a demografické souvislosti vzniku Československa
  • menšinová politika ČSR
  • válečné představy o novém státě
  • osobnosti a vznik Československa
  • Československo a jeho noví sousedé
  • místa paměti a proměny způsobů vzpomínání na výročí vzniku Československa
  • podoby reprezentace vzniku Československa a osobností s ním spjatých ve vysoké i populární kultuře
  • proměny institucionální, socio-kulturní a každodenní sféry způsobené vznikem Československa

Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout o zařazení přihlášených příspěvků, které by neměly překročit časový limit 20 minut, na program konference a počítají se zveřejněním referátů, které uspějí v nezávislém recenzním řízení.

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2