Setkání zástupců specializovaných archivů k problematice digitálního archivnictví

Národní digitální archiv — příležitost nebo hrozba pro specializované archivy?
Setkání zástupců specializovaných archivů k problematice digitálního archivnictví

Národní archiv uspořádal 29. 3. 2017 pracovní setkání, jehož cílem bylo informovat kolegy ze specializovaných archivů o aktuálním stavu národního digitálního archivu (NDA) a zároveň otevřít prostor k diskuzi týkající se komplikované problematiky digitálního archivnictví.

Po úvodním slovu ředitelky Národního archivu Evy Drašarové, popsal Jiří Bernas současný stav NDA a uvedl konkrétní problémy, se kterými se Národní archiv setkává v rámci jeho provozu od roku 2015. Zároveň prezentoval projekt NDA II a nejbližší perspektivu rozvoje NDA. Zbyšek Stodůlka představil Národní archivní portál (NArP) jako bránu NDA a podrobně se věnoval procesu výběru archiválií prostřednictví NArP. Novelu Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS) v nejdůležitějších bodech ozřejmil Miroslav Kunt.

V další části byla prezentována řešení digitální archivace oslovených specializovaných archivů. Petr Cajthaml z Archivu Univerzity Karlovy popsal motivaci a snahu vytvořit vlastní digitální archiv. Archiv má v současnosti zpracovanou studii proveditelnosti. Kolegové z Archivu Českého rozhlasu (Eva Ješutová a Tomáš Bělohlávek) prezentovali své sbírky a využití digitálního depozitáře ČRo. Irena Wintrová z Archivu České televize představila historii a současný stav digitálního depozitáře ČT.

Setkání bylo příležitostí získat aktuální informace k problematice a zahájit diskusi o vztahu specializovaných archivů a národního digitálního archivu. Specializovaným archivům byli představeni metodici elektronických dokumentů působící od roku 2016 v oblastních archivech.

Prezentace ke stažení:

 • Tomáš Bělohlávek — Archiv Českého rozhlasu
  Prezentace (PDF — 261 kB)
 • Jiří Bernas — Národní digitální archiv
  Prezentace (PDF — 172 kB)
 • Petr Cajthaml — Studie proveditelnosti Digitálního archivu Univerzity Karlovy
  Prezentace (PDF — 285 kB)
 • Miroslav Kunt — Novela národního standardu pro elektronické systémy spisové služby
  Prezentace (PDF — 505 kB)
 • Zbyšek Stodůlka — Výběr archiválií prostřednictvím Národního archivního portálu
  Prezentace (PDF — 11,2 MB)
Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2