SOkA Kladno nabízí volné místo na pozici archiváře

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo odborný referent/vrchní referent – archivář oddělení Státní okresní archiv Kladno ve Státním oblastním archivu v Praze

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „odborný referent/vrchní referent – archivář oddělení Státní okresní archiv Kladno ve Státním oblastním archivu v Praze“ v oboru státní služby 35. Ar-chivnictví a spisová služba podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby.

Místem výkonu služby bude Kladno.

Služba na tomto místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky a složení slibu, následně na dobu neurčitou). Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. května 2017, případně dle domluvy i dříve.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Popis činností vykonávaných na uvedeném služebním místě:

  • provádění skartačních řízení a výběru dokumentů u veřejnoprávních původců
  • metodický dohled na výkon spisové služby u původců
  • koordinace úkonů v oblasti předarchivní péče, skartačního řízení a dohledu nad výkonem spisové služby ve svěřených oblastech veřejné správy, koncepční činnost
  • pořádání, zpracování a inventarizace archivních souborů a vyhotovování archivních pomůcek ve specializovaném počítačovém systému
  • zpřístupňování archiválií veřejnosti
  • zajištění další archivní péče o archivní soubory včetně zpracování rešerší v archivních fondech.

Více informací a potřebné formuláře ke stažení naleznete zde.

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2