Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc., v oboru archivnictví

Studentská vědecká soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.,
v oboru archivnictví

Pro podporu studentské vědecké aktivity v oboru archivnictví se Česká archivní společnost rozhodla ve spolupráci s příslušnými odbornými vysokoškolskými pracovišti a společností Bach Systems, s. r. o. vypsat pro akademický rok 2016/2017 další ročník studentské vědecké soutěže o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc., a to pro letošní soutěžní ročník v oboru pomocných věd historických.

I. Podmínky účasti:

 1. Práce mohou do soutěže přihlásit studenti vysokých škol, zejména filosofických a pedagogických fakult, oborů archivnictví a historie. Soutěž je však otevřena pro studenty všech vysokých škol.
 2. Do soutěže mohou být přihlašovány doposud nepublikované původní studentské vědecké práce (může se jednat o práce ročníkové, seminární, bakalářské, diplomové, nebo jejich části).
 3. Témata soutěžních příspěvků jsou omezena na oblast archivní teorie a praxe a dějin správy (tj. práce z dějin archivnictví, archivů a archivních fondů, biografie archivářů, archivní teorie nebo archivní pomůcky). Do soutěže nebudou v tomto roce přijímány práce z oboru pomocné vědy historické a historie.
 4. Minimální rozsah prací přihlašovaných do soutěže je 30 normovaných stran. Práce musí být odevzdány na níže uvedenou adresu nejméně ve dvou exemplářích, ideálně i v elektronické podobě.
 5. Soutěžní práce mohou být po dohodě vypracovány v odborných seminářích interních i externích pracovníků vysokoškolských pracovišť.
 6. Termín odevzdání prací: do 31. července 2017.

II. Hodnocení a ocenění předložených prací:

 1. Práce budou posuzovány nejméně pětičlennou odbornou hodnotící komisí, jmenovanou výborem ČAS.
 2. Hodnotící komise rozhoduje o ocenění prací hlasováním. O jednání komise je pořízen zápis signovaný jejími přítomnými členy.
 3. Hodnotící komise navrhuje nejlepší soutěžní práce k finančnímu ocenění. Výši odměny stanoví podle finančních možností výbor ČAS.
 4. Hodnotící komise podle možností doporučí vybrané práce k publikování buď v odborných časopisech, nebo v samostatném sborníku. Výsledky soutěže a anotace oceněných prací budou publikovány v odborném tisku.
 5. Výsledky soutěže budou oznámeny pokud možno slavnostním způsobem do 30. listopadu 2017.

V Praze dne 13. února 2017
David Valůšek, předseda ČAS

Kontaktní adresa:
Česká archivní společnost, z. s., Archivní 4, 149 01 Praha 1
cesarch@cesarch.cz, www.cesarch.cz

Označeno v Novinky, Slide

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2