Archivní předpisy

Uvedeny jsou základní právní předpisy upravující oblast archivnictví a spisové služby. Další obecně závazné právní předpisy jsou dostupné na Portálu veřejné správy, metodické návody na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
Příloha 1A – Schéma XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat (PDF)
Příloha 1B – Schéma XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat (PDF)
Příloha 1C – Schéma XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat (PDF)
Příloha 1D – Schéma XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat (PDF)
Příloha 1E – Schéma XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat (PDF)
Příloha 1F – Schéma XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat (PDF)
Příloha 2 – Schéma XML pro zaznamenání popisných metadat uvnitř datového balíčku SIP (PDF)
Příloha 3 – Schéma XML pro vytvoření datového balíčku SIP (PDF)
Příloha 4 – Schéma XML pro zasílání údajů o rozhodnutí ve skartačním řízení a potvrzení přejímky s identifikátory digitálního archivu původci (PDF)
Příloha 5 – Schéma XML pro export a import spisového a skartačního plánu (PDF)
Příloha 6A – Schéma je určeno pro export a import transakčního protokolu – šablona (PDF)
Příloha 6B – Schéma je určeno pro export a import transakčního protokolu (PDF)

Vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2