Archivnictví

  • Co je archiv? (laické vysvětlení viz www.denarchivu.cz)
  • O archivnictví (stručný popis oboru, co, proč, s čím, kde a jak viz popis NAČR a základní archivní příručky)
  • Profese archiváře (popis, co všechno obnáší činnost archiváře, jaké jsou na něj kladeny požadavky, jaké jsou jeho pracovní podmínky, etický kodex)
  • Archivní legislativa (zákon, obě vyhlášky, NSESSS a odkaz na starou legislativu)
  • Adresář archivů (adresář archivů a KVI na základě ISDIAHu)
  • Archivní fondy a sbírky v České republice – http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx.
  • Archivní spolky ve světě – vytvoří se nový seznam internetových odkazů na spolky, který se bude udržovat. Hlavně Evropa a pak jen ty nejdůležitější země včetně ICA.

 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2